Festiwal Szachowy Turniej B

29.01.2022
30.01.2022
Date
Bydgoszcz
POL
Place
60'
Tempo
0/7
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Kluczek, Maciej 1465
2. Chmielewski, Jakub 1314
3. Albrecht, Sebastian 1306
4. Urbańska, Ada 1259
5. Labuda, Krystian 1252
See all 32 players
1340
avg rating
19
avg age
7
women
14
rated players

Regulamin

Festiwalu Szachowego pod Patronatem Honorowym

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Mikołaja Bogdanowicza

Bydgoszcz 28-30.01.2022r.

1. Cel turnieju:

Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Możliwość uzyskania wyższych kategorii szachowych. Aktywne spędzenie czasu w trakcie ferii
zimowych.

2. Organizatorzy:

Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy,
Politechnika Bydgoska,
BKS Chemik Bydgoszcz - sekcja szachowa.

3. Termin i miejsce:

28.01 - 30.01.2022 r. Bydgoszcz, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ul.
Profesora Sylwestra Kaliskiego 7 - hol główny.

4. Uczestnictwo:

Turnieje Festiwalu Szachowego będą rozgrywane w grupach:

A – zawody będą odbywać się w dniach 28.01.-30.01.2022 w godz. od 9.00 do 18.00
(9 rund, 90 minut na zawodnika – możliwość zdobycia normy na I kategorię szachową)
dla zawodników z rankingiem PZSzach od 1800 do 1900

B – zawody będą odbywać się w dniach 29.01.-30.01.2022 w godz. od 9.00 do 17.00
(7 rund, 60 minut na zawodnika – możliwość zdobycia II lub III kategorii szachowej)
dla zawodników z rankingiem PZSzach od 1400 do 1600

C – zawody będą odbywać się w dniu 29.01.2022r. W godz od 9.00 do 16.00
(7 rund, 30 minut na zawodnika – możliwość zdobycia IV lub V kategorii szachowej)
dla zawodników z rankingiem PZSzach do 1250

D - zawody będą się odbywać w dniu 29.01.2022r. W godz. od.18.30 do 21.00
(9 rund, 3 minuty plus 2 sekundy za ruch na zawodnika)

E - zawody będą się odbywać 30.01.2022r. W godz. od 10.00 do 15.30
( 9 rund, 10 minut plus 5 sekund na zawodnika )

Wpisowe do turniejów A,B,C płatne na miejscu 25 zł, a turniejów D i E 20 zł.
Turnieje nie są zgłoszone do FIDE.

5. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane przez serwis turniejowy chessmanager lub na adres e-mailowy:
mikolajwloch212@gmail.com do dnia 26.01.2022r. do godz 20.00
Z uwagi na wymogi klasyfikacyjne organizator informuje, że Turniej A zostanie rozegrany jeżeli zgłosi
się do udziału w nim minimum 10 zawodników.

6. Sędziowanie i ocena wyników:

Sędzią głównym turnieju będzie Mikołaj Włoch. Sędzią pomocniczym Jacek Górny.
W przypadku równej ilości punktów, o kolejności zajętych miejsc decydują: średni Bucholz, pełny
Bucholz, liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek.
W razie zmiany systemu rozgrywek na turniej kołowy, punktacja pomocnicza będzie następująca: Berger,
liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek.

7. Nagrody:

Turniej A
1 miejsce puchar
Miejsca 1-5 nagrody rzeczowe
Turniej B
1 miejsce puchar
Miejsca 1-5 nagrody rzeczowe
Turniej C
1 miejsce puchar
Miejsca 1-5 nagrody rzeczowe
Dla pozostałych uczestników upominki.
Turniej D i E
I miejsce Puchar + 150 zł
II miejsce 100 zł
III miejsce 50 zł
Najlepsza kobieta 50 zł

8. Sprawy organizacyjne:

Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest
ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.
Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133 poz. 833 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia
turnieju.
Udział w turnieju jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania danych
osobowych (imię, nazwisko, wizerunek) do promocji turnieju w mediach, internecie oraz w innych
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechnienia bez zobowiązań i rekompensaty oraz bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Podczas zawodów organizator zapewni zabezpieczenia sanitarne związane z zagrożeniem COVID-19 w
postaci środków dezynfekujących.
Do organizatora należy ostateczna interpretacja regulaminu turnieju, obsada sędziowska, dopuszczanie
zawodników do zawodów i inny podział nagród w przypadku małej ilości zawodników.

chess:manager