Turniej Klasyfikacyjny o Puchar Lata 2019

09.07.2019
26.07.2019
Date
Lubsko
POL
Place
30'
+30"
Tempo
7/7
Rounds

Komunikat Turnieju Szachowego
O PUCHAR LATA

I Cel:
• Popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami
• integracja środowiska szachowego
• odkrywanie talentów wśród dzieci i młodzieży
• rywalizacja sportowa
• pokazanie młodzieży innych form spędzania wolnego czasu
• możliwość zdobycia kategorii szachowych (do II włącznie)

II Organizatorzy:
• Lubski Klub Szachowy "Caissa"
• Lubski Dom Kultury

III Miejsce:
• Lubski Dom Kultury, sala nr 31 (sekcja szachowa)

IV Terminarz rozgrywek:
• Zapisy 9 lipca, godz. 16.10
• Odprawa techniczna 9 lipca, godz. 16.15
• I runda 9 lipca, godz. 16.25
• II runda 12 lipca, godz. 16.15
• III runda 16 lipca, godz. 16.15
• IV runda 19 lipca, godz. 16.15
• V runda 23 lipca, godz. 16.15
• VI runda 26 lipca, godz. 16.15
• VII runda 31 lipca, godz. 16.15
• zakończenie zawodów 31 lipca, godz. 18.15

V Zapisy:
• email: biuro@grzegorzkolodziejski.pl
• telefon: 723 882 888
• w dniu zawodów, do godz. 16.10

VI System rozgrywek: szwajcarski, na dystansie 7 rund

VII Tempo i Przepisy gry:
• Tempo gry: 30 min. na partię + 30 sekund na każde posunięcie (od początku partii)
• W turnieju obowiązują przepisy gry klasycznej zawarte w kodeksie szachowym

VIII Warunki uczestnictwa:
• wpisowe: 5 zł
100% wpisowego przeznaczone na opłatę klasyfikacyjno-rankingową

IX Sędzia Główny Zawodów: Grzegorz Kołodziejski – sędzia klasy II

X Sprawy różne:
• Uczestnicy indywidualnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody
• Osoby nieletnie w czasie zawodów muszą być pod opieką rodziców/opiekunów
• Każdy zawodnik biorący udział w turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do sklasyfikowania turnieju oraz na wykorzystanie wizerunku (w formie zdjęć z turnieju) w celach promocyjnych.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora oraz sędziego zawodów

Z Szachowym pozdrowieniem, Organizatorzy

chess:manager