I Pomorska Liga Szachowa Szkół Podstawowych I TURNIEJ

20.11
2021
Date
Gdańsk
POL
Place
10'
+5"
Tempo
7/7
Rounds

Turniej zostanie rozegrany w budynku C Parku Naukowo-Technologicznego w Gdańsku. Siedzibie Polskiej Agencji Kosmicznej

Godziny wpisane w harmonogramie są tylko poglądowe. Planowane jest granie bez przerw.

Zaleca się przyjście maksymalnie o godzinie 9:50.

Komunikat pierwszego turnieju

I. CEL ZAWODÓW:
• Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie umiejętności gry.
• Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez udział w wydarzeniach sportowych.
II. MIEJSCE ROZGRYWEK:
• Gdański Park Naukowo Technologiczny, Trzy lipy 3, 80-172 Gdańsk
III. ORGANIZATORZY I KIEROWNICTWO:
• Szkoła Szachowa Król i Królowa Michał Łada i Rafał Buraczewski
• E-mail: organizator@pomorskaligaszachowa.pl
• Zapisy i szczegółowe wyniki są dostępne na https://www.chessmanager.com/ oraz na www.pomorskaligaszachowa.pl
IV. SYSTEM ROZGRYWEK LIGOWYCH:
• Startują wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych z Województwa Pomorskiego
• Klasyfikacja indywidualna jest prowadzona w trzech grupach wiekowych:
- Grupa OPEN
- Grupa C10 – chłopcy urodzeni do 2011 roku
- Grupa dziewcząt – wszystkie uczestniczki
• Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona w kategorii:
- szkół podstawowych.

V. SYSTEM ROZGRYWEK, LICZBA RUND I TEMPO GRY:
• Liczba rund: 7
• Turniej rozpoczyna się o 10:00
• Prosimy o przybycie na salę gry maxymalnie do 9:50. Osoby, które spóźnią się na rozpoczęcie 1 rundy, będą mogły wziąć udział w turnieju od 2 rundy.
• Odprawa techniczna 9:50
1 runda – 10:00
2 runda – 10:50
3 runda – 11:30
4 runda – 12:20
5 rund – 13:10
6 runda – 14:00
7 runda – 14:50
• Za wygraną w turnieju zawodnik otrzymuje 3 punkty, za remis – 2, za przegraną 1 punkt.
• Tempo gry:
- po 10 minut na całą partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od początku partii (zegary elektroniczne);
- po 15 minut dla każdego zawodnika na całą partię (zegary mechaniczne).
• Wszyscy uczestnicy grają w jednej grupie.
• Nagrody w poszczególnych grupach będą przyznawane na koniec turnieju.
• Liczba miejsc jest ograniczona do 56 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
• Zgłoszenia są przyjmowane mailowo: turniej@pomorskaligaszachowa.pl lub bezpośrednio przed zawodami od godziny 9:30 oraz przez formularz zgłoszeniowy na stronie: https://www.chessmanager.com/

VI. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW KOLEJNYCH TURNIEJÓW:
• Klasyfikacja indywidualna:
- O kolejności zajętych miejsc rozstrzyga liczba zdobytych punktów przez zawodnika.
- W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez dwóch lub więcej zawodników, decydują kolejno: średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, większa liczba zwycięstw.
• Klasyfikacja drużynowa:
- O kolejności zajętych miejsc rozstrzyga suma punktów uzyskanych przez 4 najlepszych reprezentantów danej szkoły.
- W przypadku równej liczby punktów, uzyskanych przez dwie lub więcej szkół, o kolejności zajętych miejsc decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

VII. KOŃCOWA KLASYFIKACJA LIGI:
• Klasyfikacja indywidualna:
- We wszystkich grupach prowadzi się klasyfikację łączną dla pięciu turniejów.
- Na wynik końcowy zawodnika składa się suma czterech najlepszych wyników.
- Najgorszy rezultat jest odrzucany.
- W przypadku równej liczby punktów decyduje wynik odrzucony.
• Klasyfikacja drużynowa:
- Do klasyfikacji końcowej każdej szkole zalicza się punkty uzyskane w pięciu turniejach.
- W przypadku równej liczby punktów, uzyskanych przez dwie lub więcej szkół, o kolejności zajętych miejsc decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji indywidualnej.
VIII. WPISOWE:
• Wpisowe za każdego zawodnika w każdym turnieju wynosi 30 zł płatne przelewem na konto: 62 1050 1764 1000 0092 7053 8326.
• W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia, szkołę, którą reprezentuje!
• Wpisowe na miejscu wynosi: 40 zł.
IX. NAGRODY INDYWIDUALNE W KOLEJNYCH TURNIEJACH:
• I miejsce w każdej kategorii w każdym turnieju – puchar i nagroda rzeczowa.
• II-III miejsce w każdej kategorii w każdym turnieju – nagroda rzeczowa.
• Organizator dopuszcza możliwość przyznania większej liczby nagród w każdym turnieju.
• Każda osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę rzeczową.
• Każdy uczestnik każdego turnieju otrzyma mały upominek.

X. USTALENIA KOŃCOWE:
• Obowiązują przepisy gry PZSzach.
• Organizatorzy zapewniają sale i sprzęt do gry.
• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Opiekę nad dziećmi oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestników podczas zawodów ponoszą rodzice lub opiekunowie.
• Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
• Szczegółowych informacji na temat turnieju udzielają Michał Łada oraz Rafał Buraczewski organizator@pomorskaligaszachowa.pl
• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
• Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.
• W przypadku wystąpienia sytuacji losowych uniemożliwiających rozegranie ligi organizator może odwołać cały cykl lub przełożyć poszczególne turnieje na inny termin.
• W przypadku odwołania turnieju, organizator zwróci wpisowe w ciągu 5 dni roboczych na konto, z którego zostało wpłacone wpisowe.
• Warunkiem otrzymania nagród głównych dla szkół oraz zwycięzców całego cyklu jest przeprowadzenie całego cyku 5 turniejów.
• Administratorem danych jest Michał Łada Szkoła Szachowa Król i Królowa, mająca siedzibę w Suwałkach (16-400) przy ul. Witosa 2a/12.

Komunikat organizacyjny można odczytać lub pobrać pod linkiem:

https://bit.ly/3EMCvCh

lub na stronie turnieju http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_3914/

chess:manager