V Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży o Puchar Prezesa klubu Luks FENIKS Mrocza - Turniej B (rodzice, opiekunowie)

29.05
2021
Date
Mrocza
POL
Place
12'
+4"
Tempo
9/9
Rounds

Komunikat organizacyjny

V Feryjny Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży o Puchar Prezesa klubu Luks FENIKS Mrocza – Mrocza, 29.5.2021 r.

Organizator i sponsorzy: * Klub Luks FENIKS Mrocza, * Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy * Urząd Miasta i Gminy w Mroczy * Rada Miasta i Gminy Mrocza

Cel zawodów: * promocja i popularyzacja gry w szachy na terenie Gminy Mrocza, * integracja środowiska szachowego, * promowanie alternatywnych kierunków zainteresowań wspierających rozwój umysłowy i intelektualny młodzieży szkolnej.

Termin: 29 maj 2021r. (sobota) * Weryfikacja uczestników: 09.00 – 09.40 * Uroczyste otwarcie: 09.45 * Rozpoczęcie 1 rundy: 10.00 * Prognozowany czas zakończenia turnieju około godziny 15.00

Miejsce zawodów:

Hala Sportowo – Widowiskowa w Mroczy ul. Marszałka Piłsudskiego 4 (dawna nazwa ulicy: 30-Lecia LWP). Wjazd od ulicy Łobżenickiej.
Kierownik zawodów: Mirosław Kozielski (tel. 695-642-369).

Koszt i warunki uczestnictwa: * Wpisowe do zawodów – 5 zł * Juniorzy zamieszkali w gminie Mrocza – brak wpisowego

Tempo gry i system rozgrywek * Turniej A - dla juniorów; * Turniej B (opcjonalny) – dla opiekunów, rodziców, trenerów; * Tempo gry: 15 minut dla zawodnika. * Ilość rund: 7 lub 9 (w zależności od liczby zawodników).

Zgłoszenia: * Zgłoszenia telefoniczne (tel: 695-642-369) lub na adres mailowy organizatora zawodów Mirosława Kozielskiego (miroslaw.kozielski@gmail.com) * Serwis chessmanager.com: * Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 maja, 2021r. * Liczba miejsc ograniczona do 60 osób z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z zagrożeniem COVID-19. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Sędziowanie: * W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. * Zawody prowadzi sędzia klasy drugiej: Mirosław Kozielski

Nagrody: * Za zajęcie miejsc I-III w turniejach przewiduje się puchar i medale. Nagrody rzeczowe dla reszty zawodników (do wyczerpania zapasów). * Organizator przewiduje również puchar lub nagrodę rzeczową dla najlepszego juniora Gminy Mrocza

Sprawy organizacyjne: * Turniej nie jest zgłoszony do FIDE; * Istnieje możliwość zorganizowania równoległego turnieju dla rodziców, opiekunów i instruktorów. * Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych. * Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turnieju * Uczestnicy lub opiekunowie, będący pod wpływem alkoholu lub będą spożywać alkohol w trakcie rozgrywek, nie będą dopuszczeni do turnieju, lub będą usunięci z turnieju i saly gry; * cała pula wpisowego zostanie przeznaczona na kawe/herbate, słodycze i sprawy organizacyjne. * Zawodnicy podczas rozgrywania partii szachowej muszą być zaopatrzeni we własnym zakresie w maseczki ochronne na twarz * Organizator zapewni wszelkie możliwe środki ochrony osobistej (dezynfekcja rąk, odstępy pomiędzy grającymi, itp.). * Z uwagi na obostrzenia sanitarne turniej odbędzie się bez udziału publiczności. Apelujemy również o nieprzyjeżdżanie na zawody w przypadku posiadania objawów chorobowych (kaszel, katar, bóle mięśni, gorączka, itp.). * Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów w celu ich sprawnego przeprowadzenia, które zostaną ogłoszone przed 1 rundą.

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju

                **Z A P R A S Z A M Y !!!**
chess:manager