II Piekielne Grand Prix cz.1/3

28.04
2022
Date
Ustroń
POL
Place
60'
Tempo
0/5
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
Brak
0
players

II Piekielne Grand Prix – USTROŃ 2022

1. ORGANIZATORZY

• Diabli Dołek ul. Michała Grażyńskiego 1, 43-450 Ustroń

• ZST Ustroń ul. 3 Maja 15, 43-450 Ustroń

• PrescIT ul. Daszyńskiego 11, 43-450 Ustroń

2. CELE TURNIEJU

• Popularyzacja „królewskiej gry”

3. TERMIN I MIEJSCE

• Planowane terminy zawodów:

28.04.2022 godz. 13:30

16.06.2022 godz. 13:30

25.08.2022 godz. 13:30

• Diabli Dołek ul. Michała Grażyńskiego 1, 43-450 Ustroń

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

• W turnieju może brać udział każdy. Ilość uczestników ograniczona do 30 osób, pewność udziału daje, przyjęte przez sędziego zawodów zgłoszenie na formularzu programu ChessManager lub u organizatora, następnie potwierdzenie obecności na sali turniejowej w dniu zawodów do 13.30!!

• Obowiązuje wpisowe zgodnie z pkt 5 Regulaminu

5. WPISOWE

• 40 zł (jednorazowo za 3 turnieje)

• 15 zł – udział w jednym turnieju

6. KLASYFIKACJA GRAND PRIX:

• Każdy turniej jest punktowany następująco:

I miejsce – 25 pkt. - VI miejsce – 10 pkt. - XI miejsce – 5 pkt.

II miejsce – 20 pkt. - VII miejsce – 9 pkt. - XII miejsce – 4 pkt.

III miejsce – 15 pkt. - VIII miejsce – 8 pkt. - XIII miejsce – 3 pkt.

IV miejsce – 12 pkt. - IX miejsce – 7 pkt. - XIV miejsce – 2 pkt.

V miejsce – 11 pkt. - X miejsce – 6 pkt. - XV miejsce – 1 pkt.

• O końcowym zwycięstwie w Grand Prix decyduje suma punktów uzyskana we wszystkich turniejach. W razie równości – więcej zwycięstw.

7. SĘDZIOWANIE I SPRAWY ORGANIZACYJNE

• Sędzia Główny – Patryk Piec e-mail: szachy@zstustron.edu.pl

8. SYSTEM ROZGRYWEK

• Szwajcarski na dystansie 5 rund

• Tempo gry: P'Diabeł
1 runda - P'60
2 runda - P'30
3 runda - P'15
4 runda - P'10
5 runda - P'5

9. NAGRODY

• Klasyfikacja generalna

1 miejsce – Puchar Piekielny, nagroda rzeczowa
2 miejsce - nagroda rzeczowa
3 miejsce - nagroda rzeczowa

• Pojedynczy konkurs

• Diablice (Kobiety)

1 miejsce – Medal, nagroda rzeczowa

2 miejsce – Medal, nagroda rzeczowa

3 miejsce – Medal, nagroda rzeczowa

• Diabełki (Juniorzy do 17 lat)

1 miejsce – Medal, nagroda rzeczowa

2 miejsce – Medal, nagroda rzeczowa

3 miejsce – Medal, nagroda rzeczowa

• Diabły z ZST (Zawodnicy z ZST Ustroń)

1 miejsce – Medal, nagroda rzeczowa

2 miejsce – Medal, nagroda rzeczowa

3 miejsce – Medal, nagroda rzeczowa

• Diabły (Dorośli od 18 lat)

1 miejsce – Medal, nagroda rzeczowa

2 miejsce – Medal, nagroda rzeczowa

3 miejsce – Medal, nagroda rzeczowa

10. RÓŻNE

Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia turnieju oraz publikacji aktualnych wyników.

Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych, w filmach i wywiadach organizatora oraz patronów medialnych i honorowych (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów). Materiały tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych.

W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać zasad przedstawionych przez organizatora pod rygorem niedopuszczenia lub wykluczenia z zawodów.

INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA

chess:manager