Mikołajkowy Turniej Szachowy o Puchar Szachmanii Gliwice do lat 12 (do IV kat.)

03.12
2022
Date
Gliwice
POL
Place
10'
Tempo
7/7
Rounds

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci do lat 12 do IV kat.
o Puchar Szachmanii Gliwice

ORGANIZATOR:
Szkoła szachowa Szachmania Gliwice Natalia Nowacka

CEL TURNIEJU:
Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży

TERMIN I MIEJSCE:
3.12.2022r. (SOBOTA) - Gliwice, ul. Karolinki 78U (Lokal znajduje się na terenie prywatnego osiedla - na wjeździe jest szlaban. Prosimy o parkowanie wokół osiedla - wzdłuż ulic Karolinki oraz Mieszka I)

SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem ,,szwajcarskim” na dystansie 7 rund, tempem P’10 (10 minut na zawodnika). Obowiązują przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

W zawodach mogą wziąć udział dzieci do lat 12 (rocznik 2010 i młodsi) do IV kategorii szachowej włącznie.

HARMONOGRAM ZAWODÓW:
9:30 – 9:45 - potwierdzenie zgłoszeń
10:00 – 13.20 runda I - VII
13:30 – zakończenie turnieju

NAGRODY:
I miejsce - Puchar, medal, dyplom + nagroda rzeczowa
II miejsce - medal, dyplom + nagroda rzeczowa
III miejsce - medal, dyplom + nagroda rzeczowa
Najmłodszy uczestnik - nagroda rzeczowa
WSZYSCY uczestnicy otrzymają dyplom i upominek.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy szachmania.gliwice@gmail.com do dnia 1.12.2022r, w treści należy podać Imię, Nazwisko, datę urodzenia, Klub/Miasto. Ilość miejsc ograniczona (20 miejsc), decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłacenie wpisowego
w wysokości 60zł na konto bankowe ING 72 1050 1285 1000 0092 3248 4189. Wpisowe jest bezzwrotne. W przypadku nie odbycia się turnieju wpisowe zostanie zwrócone.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, oraz ostatecznej interpretacji powyższego komunikatu.
Podczas zawodów osoby niepełnoletnie przebywają pod opieką rodziców/ opiekunów prawnych.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
Sędzia główny: Natalia Nowacka, sędzia Asystent: Jarosław Kocela
W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszym komunikacie organizacyjnym, ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny, decyzje sędziego głównego
w zawodach są ostateczne.

PARTNER TURNIEJU:
Szkoła szachowa Hetman Gliwice Anna Kohut

W sąsiedztwie lokalu znajduje się sklep Żabka 🙂
Serdecznie zapraszamy!

chess:manager