Drugie Szachowe Otwarte Mistrzostwa Błonia 2022 Grupa B

11.12
2022
Date
Błonie
POL
City
25'
+5"
Tempo
5/5
Rounds

Drugie Otwarte Mistrzostwa Błonia

1.Termin i miejsce:

Niedziela, 11.12.2022. godzina 10:00
Sala konferencyjna - Centrum Sportu w Błoniu ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie
www.cs-blonie.pl

2.Organizatorzy:
LKS Olymp Błonie
PomysŁowcy Mariusz Szewczyk

3.Cel turnieju
* Popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców Błonia i okolic;
* Sportowa rywalizacja w duchu „fair-play”;
* Integracja środowiska szachowego;
* Umożliwienie zdobycia V i IV kategorii szachowej;
* Wyłonienie zwycięzcy drugich otwartych Mistrzostw Błonia.

4.System rozgrywek i tempo gry

Grupa B - Turniej szachów szybkich zgłoszony do oceny klasyfikacyjno-rankingowej PZSzach otwarty dla wszystkich chętnych do IV kategorii szachowej włącznie
Obowiązuje system szwajcarski na dystansie 5 rund. Tempo gry wynosić będzie 25 minut + 5 sekund na ruch.
O kolejności miejsc decydować będzie suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości: wartościowanie Buchholza z odrzuceniem najsłabszego wyniku (Bucholz cut-1); pełne wartościowanie Buchholza; liczba zwycięstw.

5.Zgłoszenie zawodników

Zgłoszenia do turnieju oraz potwierdzenie przelewu należy przesyłać na adres e-mail: d.rzeszowski@interia.eu lub poprzez formularz zgłoszeń w serwisie chessmanager najpóźniej do 9.12.2022r.
Wpisowe do zawodów wynosi:

Uczestnicy zajęć klubowych LKS Olymp Błonie i mieszkańcy Gminy Błonie – za darmo
Pozostali zawodnicy – 50 zł

Limit miejsc wynosi 70 osób. Opłaty należy dokonać na konto bankowe organizatora LKS Olymp Błonie:

BANK PEKAO SA I ODDZIAŁ W BŁONIU
NR RACHUNKU: 51 1240 2164 1111 0000 3561 7161
W tytule proszę napisać „Organizacja turnieju – imię i nazwisko uczestnika” + „grupa (A lub B).
Zgłoszenia oraz wpisowe w dniu zawodów będą przyjmowane jedynie pod warunkiem wolnych miejsc.

UWAGA DO UDZIAŁU W TURNIEJU ZGŁOSZONYM DO OCENY RANKINGOWEJ FIDE (GRUPA A) WYMAGANE JEST POSIADANIE PRZEZ ZAWODNIKA NUMERY IDENTYFIKACYJNEGO FIDE (ID FIDE)

6.Harmonogram zawodów

9:00 – 9:45 – Potwierdzenie obecności przez zawodników
9:45 – 10:00 – Uroczyste otwarcie zawodów
Każda runda odbywa się bezpośrednio po poprzedniej.
Ceremonia zakończenia turnieju odbędzie się około 15 minut po zakończeniu ostatniej partii ostatniej rundy turnieju.

7.Nagrody

Grupa B:
1.Miejsce – Minimum 150 zł + pamiątkowy puchar i medal
2.Miejsce – nagroda finansowa + pamiątkowy medal
3.Miejsce – nagroda finansowa+ pamiątkowy medal

Drobne upominki w różnych grupach wiekowych.

Dokładny spis nagród zostanie podany w trakcie turnieju po zakończeniu drugiej rundy

9.8.Informacje dodatkowe

W trakcie zawodów przewidziany jest poczęstunek oraz napoje dla zawodników.

Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań organizatorów.

Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów statutowych MZszach przez Organizatora oraz dla celów klasyfikacyjnych przez sędziego głównego.

Osoby niepełnoletnie przebywają pod opieką i na odpowiedzialność rodziców, opiekunów, nauczycieli (osób pełnoletnich).

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Zapraszamy!

chess:manager