GP ELPOS - PRYMUS - MOK T4

12.04
2019
Date
Gniezno
POL
Place
10'
Tempo
6/6
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Stanisławski, Karol 1129 5.5
2. Radwański, Oskar 1089 4.5
3. Frąckowiak, Lena 1035 4.0
4. Witkowski, Filip 1012 4.0
5. Łukasik, Aleksandra 4.0
See all 20 players

REGULAMIN Grand Prix ELPOS - PRYMUS - MOK 2019 w szachach szybkich P 10’

Jest to cykl ośmiu turniejów, przeznaczony zwłaszcza dla
uczestników „Szkółki Szachowej MOK”.
Stanowi on istotny element programu szkoleniowego,
którym objęci są jej członkowie w 2019 roku

Udział brać w nim mogą zawodnicy do 14 roku życia (rocznik 2005 i młodsi).

TERMINARZ:
Piątki: 15.02; 15.03; 29.03; 12.04; 17.05; 13.09; 11.10; 08.11

Zapisy do godz.17.10. Pierwsza runda o godz.17:20.
Przewidywane zakończenie – około godziny 19.30

MIEJSCE GRY:
Miejski Ośrodek Kultury, Gniezno ul. Łubieńskiego 11

WPISOWE I UCZESTNICTWO:
2 zł przeznaczone na koszty sędziowskie.
Turniej przeznaczony jest dla uczestników „Szkółki Szachowej MOK” i członków LKS Chrobry Gniezno. W wyjątkowych sytuacjach. Organizator może wyrazić zgodę na udział uczniów szkół i dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.

TEMPO GRY:
P 10’ (po 10 minut na partię dla zawodnika)

SYSTEM ROZGRYWEK:
W przypadku udziału: do 8 zawodników - rundowy 1-kołowy, powyżej 8 zawodników – szwajcarski – 6 rund

KLASYFIKACJA KOŃCOWA W POSZCZEGÓLNYCH TURNIEJACH:
Prowadzone będą trzy oddzielne klasyfikacje:
- w grupie wiekowej zawodników do lat 8 (rocznik 2011 i młodsi);
- w grupie wiekowej zawodników do lat 10 (roczniki 2010 i 2009);
- w grupie wiekowej zawodników powyżej 10 lat (roczniki 2008, 2007, 2006, 2005).
Klasyfikacja ustalana jest w oparciu o zasady Kodeksu Szachowego dla przyjętego systemu rozgrywek. Pierwszych 6 zawodników każdego turnieju otrzymuje dodatkowo punkty przeliczeniowe do klasyfikacji końcowej cyklu, obliczone wg wzoru:
Pp = (7 - L) + Pt
gdzie: Pp – punkty przeliczeniowe do klasyfikacji całego cyklu, L - lokata w grupie wiekowej w turnieju, Pt – punkty uzyskane w turnieju

KLASYFIKACJA KOŃCOWA CYKLU:
Prowadzone będą trzy oddzielne klasyfikacje:
- w grupie wiekowej zawodników do lat 8 (rocznik 2011 i młodsi);
- w grupie wiekowej zawodników do lat 10 (roczniki 2010 i 2009);
- w grupie wiekowej zawodników powyżej 10 lat (roczniki 2008, 2007, 2006, 2005).

Punktacja końcowa zawodnika w cyklu równa się sumie punktów przeliczeniowych zdobytych
w 6 najlepszych turniejach. Klasyfikacja ustalana jest na podstawie następujących, kolejno stosowanych kryteriów: suma punktów przeliczeniowych, ilość zwycięstw w turniejach, najwyższe lokaty w turniejach.

NAGRODY:
a) w każdym turnieju: przewiduje się po jednej nagrodzie (upominku) dla najlepszego zawodnika w każdej grupie wiekowej. Nagrody fundowane są przez firmę Elpos.
b) puchary i nagrody w klasyfikacji generalnej cyklu: dla trzech najlepszych zawodników w każdej grupie wiekowej; nagrody dla najlepszych dziewczynek w każdej grupie wiekowej, upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników cyklu.
Nagrody fundowane są przez szkołę Prymus.

SĘDZIOWANIE:
Zawody sędziuje osoba wyznaczona przez zarząd LKS Chrobry Gniezno

                                        Zarząd LKS Chrobry Gniezno
                                        Gniezno, 22.01.2018 roku
chess:manager