I Turniej Szachowy o Puchar Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Białymstoku - grupa przedszkolna

14.04
2024
Date
Bialystok
POL
City
15'
+15"
Tempo
6/6
Rounds

I Międzyszkolny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

W SZKOLE OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA 🙂

Cel:
• Popularyzacja edukacji szachowej w szkołach.
• Popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie umiejętności sportowych.
• Integracja rodzinna.
• Wyrabianie zamiłowania do wysiłku umysłowego, rozwijania zmysłu twórczego, intuicji oraz analitycznego myślenia.
• Rozwój zainteresowań młodzieży poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.
• Zapewnienie uczniom godziwego i pożytecznego wypoczynku w czasie wolnym od nauki.
• Podnoszenie poziomu odporności na sytuacje stresowe i umiejętności radzenia z nimi.
• Możliwość zdobycia kategorii szachowych.

Patronat honorowy:
• Pani Dyrektor Urszula Bołtryk

Organizator:
• Chess Event TM
• Karol Busiński, Ignacy Sułkowski
• Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku
• Sędzia główny: Michał Czarnowicz, kom.: 733 528 233, e-mail: czarnowicz0@gmail.com

Termin i miejsce:
• 14.04.2024 start o 09:30.
• Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku, ul. Spacerowa 6, tel. 85 740 49 70

Uczestnicy:
• Grupa Szkolna – zawodnicy uczący się w szkole podstawowej – limit 100 osób - https://chessmanager.com/tournaments/5147706773733376
• Grupa Przedszkolna – zawodnicy uczęszczający do przedszkola – limit 30 osób - https://chessmanager.com/tournaments/5134592506331136

System rozgrywek:
• Szwajcarski na dystansie 6 rund

Tempo gry:
• Po 15 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 15 sekund na każdy ruch od początku partii

Zgłoszenia:
• W serwisach turniejowych:
◦ Grupa szkolna
◦ Grupa przedszkolna
• U sędziego drogą telefoniczną/mailową
• Bezpośrednio przed zawodami u sędziego

Program zawodów:
• 9:00 – 9:30 – potwierdzenia, zgłoszenia, przyjmowanie opłat
• 10:00 – rozpoczęcie pierwszej rundy
• 13:30 – planowane zakończenie grupy przedszkolnej
• 14:30 – planowane zakończenie grupy szkolnej

Kryteria punktacji pomocniczej:
• Średni Bucholtz
• Pełny Bucholtz
• Progresja

Wpisowe:
• Grupa A i B – 30 PLN od zawodnika
• Zawodnicy z SP10 w Białymstoku - 10 PLN od zawodnika
• Wpisowe można opłacać wyłącznie gotówką w dniu zawodów.

Nagrody:
• Grupa szkolna: Puchary w klasyfikacjach generalnej (I-III) i kobiet (I-III)
• Grupa przedszkolna: Puchary w klasyfikacji generalnej (I-III)
• Zawodnicy z SP10: Puchary w klasyfikacji generalnej (I-III)
• Medale za udział dla wszystkich startujących.

Informacje końcowe:
• W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry i turniejowe PZSzach. i FIDE.
• Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice/opiekunowie.
• Rodzice/opiekunowie zapisując dzieci do udziału w zawodach automatycznie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku.
• Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian wynikających z jego potrzeb.
• Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).
• Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.
• Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.

chess:manager