II TURNIEJ O PUCHAR REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

01.02.2022
06.02.2022
Date
Warszawa
POL
Place
90'
+30"
Tempo
0/7
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Mulawa, Cyprian 2080
2. Syrkiewicz, Michał 2053
3. Kozłowski, Michał 2047
4. Klim, Filip 1918
5. Kijkowski, Michał 1853
See all 56 players
1399
avg rating
23
avg age
7
women
40
rated players

II TURNIEJ O PUCHAR REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

1.Data i miejsce zawodów

01.02. – 06.02.2022r., BUW, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa.

2.Organizacja

Organizator – AZS UW.
Dyrektor turnieju – GM Marcel Kanarek.
Współorganizator – Szkoła Szachowa ,,Marchess” Marcel Kanarek.
Patronat medialny - Infoszach.

3.Patronat honorowy

Patronat honorowy turnieju - rektor UW prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak.

4.Harmonogram turniejów

31.01.2022r. (poniedziałek) – 21:00 – Odprawa techniczna na Zoomie;
1.02.2022r. (wtorek) – 17:00 – 1 runda;
2.02.2022r. (środa) – 17:00 – 2 runda;
3.02.2022r. (czwartek) – 17:00 – 3 runda;
4.02.2022r. (piątek) – 17:00 – 4 runda;
5.02.2022r. (sobota) – 10:00 - 5 runda, 15:00 – 6 runda;
6.02.2022r. (niedziela) – 10:00 – 7 runda, 15:00 - zakończenie turnieju, 15:30 – symultana z GM Kacprem Piorunem

5.System turniejowy

Zapisy będą przyjmowane na zbiorczą listę uczestników. W momencie zamknięcia zapisów po weryfikacji wpłat wpisowego cała lista zostanie podzielona na ośmioosobowe grupy. Turnieje zostaną rozegrane systemem kołowym. Listy zbiorcze będą dzielić się na zawodników z rankingiem FIDE (ELO) oraz z rankingiem PZSzach (bez ELO). W przypadku, gdy na jednej z list liczba zawodników nie będzie podzielna przez 8, to zawodnicy, którzy zgłosili się najpóźniej będą zawodnikami rezerwowymi, chyba że w okresie po zamknięciu zapisów a odprawą techniczną zgłosi się kolejna liczba osób dopełniająca ósemkę.

Turnieje dla zawodników bez ELO zostaną rozegrane tempem 50’ + 10” za każde posunięcie.
Turnieje dla zawodników posiadających ranking ELO zostaną rozegrane tempem 90’ + 30” za każde posunięcie. Turnieje te będą zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.
Maksymalne spóźnienie na partię wynosi 30 minut.
Organizator zastrzega sobie możliwość stworzenia pojedynczych rozgrywek (grup) systemem dwukołowym w grupach czteroosobowych, jeśli takie rozwiązanie uzna za korzystne dla zawodników.

6.Wpisowe zawierające opłatę klasyfikacyjno - rankingową

Wpisowe do turniejów dla zawodników bez ELO wynosi 160PLN.
Wpisowe do turniejów dla zawodników z rankingiem ELO wynosi 200PLN.
Opłacenie wpisowego zapewnia miejsce w danym turnieju. Opłata ta nie podlega zwrotowi. Kolejność weryfikacji w przypadku przekroczenia limitu zawodników:
1) Data zaksięgowania wpłaty na koncie;
2) Kolejność otrzymania zgłoszenia w mailu.

Dane do płatności
Odbiorca: AZS UW
Nr konta: 52 1240 6218 1111 0010 5321 6574
Tytuł przelewu: II Turniej Szachowy o Puchar Rektora UW - [imię i nazwisko uczestnika]
Termin płatności: najpóźniej do 24.01.2022r.
Po przekroczeniu terminu płatności wpisowe wzrasta o 60zł.

7.Punktacja pomocnicza

1) wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,
2) liczba zwycięstw,
3) wartościowanie Sonneborna-Bergera,
4) rozszerzony system Koyi (stosowany do ostatniej grupy punktowej).

8.Nagrody

W turniejach zawodników nie posiadających rankingu ELO przewidziana jest nagroda za 1 miejsce – 300zł + puchar.
W turniejach zawodników, którzy posiadają ranking ELO przewidziana jest nagroda za 1 miejsce – 500zł + puchar.
W przypadku grup czteroosobowych wysokość nagród wynosi 200zł w grupach bez ELO oraz 300zł w grupach zawodników posiadających ELO.

9.Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać na turniejowy adres e-mail: szachy.uw@gmail.com lub poprzez formularz chessmanager:
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5113590479585280/signup
Zgłoszenie poprzez e-mail powinno zawierać imię i nazwisko, ranking ELO/kategorię PZSzach, potwierdzenie wpłaty (opcjonalnie).

10.Dane kontaktowe

Sędzia główny Maciej Kowalec – 506 659 852
Dyrektor turnieju GM Marcel Kanarek - 537 078 399
Adres e-mail turniejów: szachy.uw@gmail.com

11.Postanowienia końcowe

Uczestnicy organizują zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie;
Zgłoszenie do turnieju i opłacenie wpisowego równoznaczne są z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym uczestnik wyraża zgodę na publikację jego wizerunku na zdjęciach i relacjach turniejowych;
Zawodnik może posiadać całkowicie wyłączone urządzenia elektroniczne w oddzielnej teczce, torebce, czy innym pakunku zawodnika, ale pod warunkiem, że urządzenie jest całkowicie wyłączone. Pakunek ten musi być umieszczony w miejscu uzgodnionym z sędzią. Ponadto żaden z zawodników nie ma prawa ruszania tego pakunku w trakcie partii bez zgody sędziego;
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie zabezpiecza opieki medycznej. Odpowiednie placówki medyczne znajdują się na terenie miasta;
Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność zdając sobie sprawę z bieżącego stanu epidemiologicznego związanego z COVID-19;
Organizator przeprowadza zawody zgodnie z aktualnymi zaleceniami PZSzach oraz Ministerstwa Zdrowia;
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
chess:manager