Eliminacje strefowe do Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików - woj. Wielkopolskie i Zachodniopomorskie D-9

19.09.2016
25.09.2016
Date
Gniezno
POL
Place
90'
+30"
Tempo
7/7
Rounds

Pairings

Surname, Name Result Surname, Name
1. Jędrzejewska, Zuzanna 1 : 0 Świderska, Jagoda
2. Roszkiewicz, Zofia 1 : 0 Pieczewska, Jadwiga
3. Giernalczyk, Natalia ½ : ½ Polus, Gabriela
4. Prawucka, Zofia 1 : 0 Lewicka, Joanna

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Jędrzejewska, Zuzanna 1055 6.5
2. Roszkiewicz, Zofia 6.5
3. Polus, Gabriela 4.5
4. Pieczewska, Jadwiga 4.0
5. Prawucka, Zofia 2.5
See all 8 players

Komunikat organizacyjny (PDF)

1. CEL:

2. ORGANIZATOR:

Wielkopolski Związek Szachowy,
Ludowy Klub Sportowy Chrobry Gniezno

3. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Urząd Miejski w Gnieźnie
Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie

4. TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:

Turniej odbędzie się w dniach 19-25.09.2016 roku w Gnieźnie,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Kultury Europejskiej
ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno.
Przyjazd w dniu 18 września do godz. 2000 (pierwszym posiłkiem będzie kolacja), wyjazd w dniu 25 września (ostatnim posiłkiem będzie obiad).
Biuro zawodów czynne od godziny 16.00 w dniu przyjazdu, odprawa techniczna o godz. 20.30.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA I FINANSOWANIE:

Prawo startu mają obywatele polscy oraz obywatele państw UE zamieszkujący w Polsce.
Zawodnik posiadający już uprawnienia do gry w finale, w przypadku startu w eliminacjach strefowych, przekazuje swoje uprawnienie imienne awansu na rzecz grupy, w której startuje (zwiększa limit awansujących o jedno miejsce) i awans do finału musi sobie ponownie wywalczyć.
Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odprawą techniczną legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości oraz posiadanie ważnej licencji zawodniczej PZSzach.
Zawodnik może wystąpić tylko w jednych eliminacjach strefowych. Pojawienie się tego samego zawodnika w innych eliminacjach spowoduje wykreślenie go z listy startowej.
Koszty organizacji ponosi organizator. Koszty uczestnictwa ponoszą kluby delegujące zawodników lub rodzice.
Wpisowe do turnieju wynosi 60 zł i nie zawiera opłaty rankingowej.
Każdy zawodnik jest zobowiązany do opłacenia opłaty rankingowej w wysokości 20 zł.
Wpłat wpisowego i opłaty rankingowej należy dokonać na konto organizatora do 09.09.2016:
LKS Chrobry Gniezno, ul. Leśna 19a 62-200 Gniezno
BS Gniezno 939065 0006 0000 0000 0329 0001

6. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia udziału w terminie do 9 września 2016 roku dokonują kluby lub rodzice na adres elektroniczny sędziego głównego lub na stronie
http://www.chessarbiter.com/turnieje/turnieje.php
Ostateczna weryfikacja listy startowej nastąpi na odprawie technicznej.
Zawodnicy niepotwierdzeni na odprawie technicznej nie zostaną dopuszczeni do zawodów. W wyjątkowych, losowych sytuacjach sędzia główny może przyjąć potwierdzenie telefonicznie

7. SĘDZIOWANIE:

Sędzia główny Mistrzostw: Maciej Cybulski, e-mail: m.cybulski@wzszach.poznan.pl, tel: +48 889 539 628.
Zawody prowadzi sędzia główny przy pomocy sędziów asystentów zgodnie z Regulaminem
Mistrzostw Międzywojewódzkich (strefowych) PZSzach zwanym dalej Regulaminem.

8. SYSTEM ROZGRYWEK:

1. Zawody zostaną rozegrane w sześciu oddzielnych grupach wiekowych:
a) dziewczęta do lat 9 (rocznik 2007 i młodsze);
b) chłopcy do lat 9 (rocznik 2007 i młodsi);
c) dziewczęta do lat 11 (roczniki 2005 i 2006);
d) chłopcy do lat 11 (roczniki 2005 i 2006);
e) dziewczęta do lat 13 (roczniki 2003 i 2004);
f) chłopcy do lat 13 (roczniki 2003 i 2004).

2. Nie będą łączone turnieje w różnych grupach wiekowych w przypadku mniejszej liczby
zawodników.
3. W przypadku udziału w grupie 13 i więcej zawodników zawody zostaną rozegrane systemem
szwajcarskim na dystansie 9 rund.
4. W przypadku udziału 11-12 zawodników zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim
na dystansie 7 rund.
5. W przypadku, gdy zgłosi się 7-10 zawodników obowiązuje system kołowy.
6. W przypadku, gdy zgłosi się 5-6 zawodników obowiązuje system dwukołowy.
7. W przypadku, gdy zgłosi się 3-4 zawodników obowiązuje system trzykołowy.
8. W trakcie zawodów rozgrywanych systemem kołowym wskazane jest by, jeżeli to możliwe, zawodnicy z tego samego klubu spotkali się w początkowych rundach (częściowo sztuczne losowanie lub zamiana kolejności rund).
9. Tempo gry będzie wynosić będzie we wszystkich grupach po 90 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii.
10. Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach.
11. Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
12. Obowiązuje zapis szachowy do końca partii.
13. W Eliminacjach obowiązuje zakaz składania i przyjmowania propozycji remisowej przed wykonaniem 40 posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 40 posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.
14. Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
15. W sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.

9. OCENA WYNIKÓW:

1. W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejności miejsc decyduje:
a) suma zdobytych punktów,
b) wartościowanie średnie Buchholza,
c) wartościowanie pełne Buchholza,
d) liczba zwycięstw,
e) wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,
f) ranking średni przeciwników.

2. W przypadku systemu kołowego lub wielokołowego, o kolejności miejsc decyduje:
a) liczba zdobytych punktów,
b) punktacja Sonnenborna-Bergera,
c) rozszerzony system Koyi,
d) liczba zwycięstw,
e) wynik bezpośredniej partii.

3. W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o awansie do rozgrywek finałowych zadecyduje dogrywka, na zasadach ustalonych przez sędziego głównego;
inne lokaty będą dzielone.

10. AWANSE DO FINAŁÓW MPM I MPJ

  1. Awans w grupach do lat 9 uzyskuje po 6 najlepszych zawodniczek i zawodników.
  2. Awans w pozostałych grupach uzyskują po 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy.
  3. Awansu nie uzyskują zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju.

11. TERMINARZ:

18.09.2016 (niedziela)

(do godz. 20:00)

Przyjazd uczestników

19:00-20:00

kolacja

20:30

odprawa techniczna

19.09.2016 (poniedziałek)

9:00

uroczyste rozpoczęcie mistrzostw

9:15

I runda

20.09.2016 (wtorek)

09.00

II runda

15.00

III runda

21.09.2016 (środa)

09.00

IV runda

22.09.2016 (czwartek)

09.00

V runda

15.00

VI runda

23.09.2016 (piątek)

09.00

VII runda

24.09.2016 (sobota)

9:00

VIII runda

25.09.2016 (niedziela)

09.00

IX runda

14.30

ceremonia zakończenia mistrzostw

12. NAGRODY I KLASYFIKACJE:

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają, puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Zdobywcy miejsc 4 - 8 dyplomy i nagrody rzeczowe.
Pozostali uczestnicy otrzymają upominki wg możliwości Organizatora. Informacja o ostatecznej
puli nagród zostanie podana na odprawie technicznej.

13. ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Kultury Europejskiej
ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno - Dom Studencki.
Koszt pobytu jednej osoby ( zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji 18.09 do obiadu 25.09):
595 zł w pokoju dwuosobowym (7x85 zł/doba),
665 zł w pokoju jednoosobowym (7x95 zł/doba).
Zakwaterowanie w studiach mieszczących pokoje jedno i dwuosobowe,
W każdym pokoju łazienka, w każdym studio pomieszczenie kuchenne.
Całodzienne wyżywienie, śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiad dwudaniowy serwowany.
Zamówienia na zakwaterowanie i wyżywienie proszę przesyłać na adres koordynatora: mco@interia.pl do 09.09.2016, płatność przelewem na konto lub gotówką po uzgodnieniu z organizatorem w dniu przyjazdu.
Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie proszę wpłacać do dnia 09.09.2016 na konto
LKS Chrobry Gniezno, ul. Leśna 19a 62-200 Gniezno
BS Gniezno 939065 0006 0000 0000 0329 0001

14. POZOSTAŁE:

Planowane jest przeprowadzenie transmisji internetowej z czołowych szachownic w poszczególnych grupach turniejowych.
Osoby chcące korzystać z Internetu w pokojach Domu Studenckiego proszone są o zabranie z sobą przewodu z wejściem do gniazda internetowego.
Dla uczestników turnieju, trenerów, opiekunów i rodziców organizator przewiduje zorganizowanie:
- turnieju blitza.
- nieodpłatnego zwiedzania katedry gnieźnieńskiej z przewodnikiem, połączone z wejściem do słynnych drzwi gnieźnieńskich (zwiedzanie planowane jest w środę, 21.09 w godzinach 15.00-16.00; ok. 10 minut pieszo od sali gry)
- nieodpłatne zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego połączone z 45-minutową projekcją filmu w technologii 3D o początkach państwa polskiego (zwiedzanie planowane jest w piątek, 23.09 w godzinach 16.00-17.30; budynek muzeum znajduje się 100 metrów
od sali gry)

Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z klubów lub wojewódzkich związków szachowych we współpracy z organizatorem.
Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.
Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzice zawodnika.
Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
- dla zawodników – przegrania partii;
- dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie tego komunikatu i wyrażenie zgody, przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do Organizatora.

Aktualne informacje, relacje oraz galerie zdjęć z mistrzostw:
www.lkschrobry.gniezno.pl
facebook.com/lks.chrobrygniezno

chess:manager