I Otwarte Mistrzostwa Buki w szachach szybkich

22.08
2020
Date
Buka
POL
Place
10'
+5"
Tempo
0/7
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Szybowicz, Piotr 1768
2. Karkowska, Ewa 1469
3. Jagodziński, Alan 1424
4. Jagodziński, Olaf 1354
5. Jenczelewski, Karol 1339
See all 7 players
1405
avg rating
24
avg age
1
woman
7
rated players

Komunikat organizacyjny, regulamin
I Otwarte Mistrzostwa Buki w szachach szybkich - Buka 22.08.2020 r.
1. Organizatorzy:
Sołectwo Buka
Gmina Debrzno
Dom kultury w Debrznie
Ewa Karkowska i Jan Rosiński

Cel zawodów:
promocja i popularyzacja gry w szachy na terenie Sołectwa Buka i Gminy Debrzno
integracja środowiska szachowego,
promowanie królewskiej gry
dbanie o rozwój intelektualny
*otwarcie się szachów na nowe regiony

Termin 22 sierpnia 2020 r. (sobota):
Weryfikacja uczestników: 11:15-11:55
Uroczyste otwarcie 12:00
Rozpoczęcie 1 rundy: 12:15
Prognozowany czas zakończenia turnieju około godziny 18: 30

Miejsce zawodów:
Świetlica wiejska w Buce nr 14a 77-310 Buka
Kierownicy zawodów: Ewa Karkowska (tel. 793-011-114), Jan Rosiński (519-572-484)

Koszt i warunki uczestnictwa:
Wpisowe do zawodów: seniorzy - 20zł, juniorzy – 15zł
Zawodnicy zamieszkali w Gminie Debrzno – brak wpisowego

Tempo gry i system rozgrywek
Zawody rozegrane zostaną w jednej grupie rankingowej
Tempo gry: 10 minut + 5 sekund dla zawodnika.
*Ilość rund: 7

Zgłoszenia:
Zgłoszenia telefoniczne Ewa Karkowska (tel. 793-011-114), Jan Rosiński (519-572-484)
lub na adres mailowy organizatorów zawodów Ewa Karkowska (ziemni@interia.pl), Jan Rosiński (janrosinski99@interia.pl)
Serwis chessmanager.com
W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, klub, datę urodzenia, ranking,
posiadaną kategorię szachową.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 sierpnia.

Sędziowanie:
W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Zawody poprowadzi sędzia główny Mirosław Kozielski – sędzia klasy II
sędzia pomocniczy – Mikołaj Włoch – sędzia klasy II
sędzia pomocniczy – Ewa Karkowska – sędzia klasy III

Nagrody:
Za zajęcie miejsc I-III puchary, medale + nagrody finansowe (wysokość w zależności od liczby uczestników)
Puchar dla najlepszego juniora do lat 16
*Puchar dla najlepszego mieszkańca gminy Debrzno

Sprawy organizacyjne:
Turniej nie jest zgłoszony do FIDE;
W turnieju nie może uczestniczyć osoba będąca pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest
ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje
związane z udziałem w turnieju.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów w celu ich
sprawnego przeprowadzenia, które zostaną ogłoszone przed 1 rundą.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turnieju.
*Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju
Z A P R A S Z A M Y !!!

chess:manager