Turniej Klockowy 2023- U9

21.01
2023
Date
Jelenia Góra
POL
City
30'
Tempo
5/5
Rounds

Regulamin Turnieju Szachowego

Turniej Klockowy

1. Organizator

Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra
Klub Szachowy C4
Szkoła Językowa Premium ul. Okrzei 11
Sklep z klockami LEGO® BRICKMASTER

2. Cele

Promocja gry w szachy w mieście Jelenia Góra .
Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży i dorosłych.
Propagowanie zasad fair–play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).
Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

3. Termin

21.01.2023 o godzinie 10.00 (Start Turnieju)

4. Miejsce

ZMIANA SALI GRY!!!

Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra

5. Grupy rozgrywkowe

OPEN A seniorzy , juniorzy 15-18 lat (ur. 2007- 2004 ) oraz dzieci do lat 14 i młodsze z rankingiem PZSzach min. 1600
OPEN B juniorzy urodzeni w latach 2008 - 2016 z rankingiem do 1400 / V , IV i III kat. kobieca, V i IV kat. męska
U9 – juniorzy urodzeni w roku 2014
U8 – juniorzy urodzeni w roku 2015 i młodsi
W przypadku niskiej frekwencji organizator zastrzega możliwość łączenia grup.

6. Tempo gry

Grupy OPEN A, OPEN B oraz U9
5 rund
30 minut na zawodnika na partię
Grupa U8
Zawodnicy utworzą 4 (6?) osobowe podgrupy w ramach których rozegrają 3 (5 partii/) partie systemem każdy z każdym. Tempo 10 min na zawodnika na partię

7. Nagrody

Organizator przewiduje nagrody klockowe dla wszystkich uczestników turnieju.
Grupy OPEN A, OPEN B oraz U9
Miejsca 1-3 nagradzane będą zestawami klocków LEGO® lub Voucherami na zakupy w sklepie internetowym Brickmaster. Pozostali uczestnicy otrzymają figurkę LEGO® wybierając ją spośród dostępnych w kolejności zajmowanych miejsc.
Grupa U8
Zawodnicy wybierać będą nagrody w swoich podgrupach według kolejności zajmowanych miejsc.

8. Przepisy

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego. Kojarzenie rund systemem szwajcarskim. Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt., za porażkę 0 pkt. Kolejność miejsc ustala się w oparciu o:sumę punktów, Buchholz średni, Buchholz, progres, liczbę zwycięstw, liczbę zwycięstw czarnymi. Spóźnienie większe niż 5 minut na rundę oznacza automatyczną przegraną.

9. Warunki uczestnictwa

W turnieju mogą brać udział wszystkie osoby spełniające kryteria określone w pkt. 5. Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszanie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali gry. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.

10. Wpisowe.

Płatne gotówką w dniu turnieju
Wpisowe do turnieju wynosi: 30 zł
Obywatele Ukrainy zwolnieni z wpisowego

11. Terminarz

Sobota 21.01.2023
09.30- 9.45 – zapisy i weryfikacja zgłoszeń
10.00   - Rozpoczęcie turnieju I runda
Kolejne rundy będą rozpoczynane ok 10 min po zakończeniu rundy poprzedniej.
ok 13.00 – Zakończenie turnieju

12. Zgłoszenia

Turniej skierowany jest do osób grających w szachy. Chętni proszeni są o zgłaszanie się telefonicznie 880649262 lub mailowe turnieje@jelonka.eu najpóźniej do dnia 20.01.2023. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest również zgłoszenie przed turniejem ale organizator nie gwarantuje miejsca w turnieju ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do 60 uczestników. Dane zawodnika: imię i nazwisko + data urodzenia + kategoria szachowa + kontakt telefoniczny do zgłaszającego).

13. Postanowienia końcowe

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do komunikatu. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

chess:manager