Chess Mykolay day

Chess Mykolay day
Results after Round 11

chess:manager
Surname, Name Rating Pts
1. Mosesov, Danylo 2057 +48 10.5
2. Lopadchak, Myroslav 2061 +9 9.0
3. Kazakov, Maksym 2227 -23 8.5
4. Fedorak, Nazar 1902 +7 7.5
5. Kolpakov, Vladyslav 1981 -12 7.5
6. Kovalskyi, Roman 1441 +48 7.5
7. Tsytulya, Yana 1406 +24 7.5
8. Nusyo, Artur 1570 +38 7.0
9. Saychuk, Vitaliy 1400 7.0
10. Tyshnyk, Roman 1487 -20 7.0
11. Hrytskiv, Andriy 2009 7.0
12. Shvets, Viktoria 1733 -9 6.5
13. Biletskyy, Dmytro 1682 +4 6.5
14. Kupchak, Valeriy 1583 +14 6.5
15. Husak, Mykola 1601 6.5
16. Kulish, Nazar 1486 +4 6.5
17. Budyy, Danylo 1453 +52 6.5
18. Ozhaiska, Yaryna 1288 +16 6.5
19. Bugaev, Viktor 2056 -44 6.0
20. Prokopchuk, Yarema 1788 -36 6.0
21. Leyko, Nestor 1290 +8 6.0
22. Tkachuk, Vladyslav 1870 6.0
23. Protsiv, Stepan 1502 -9 6.0
24. Kindratskyy, Ihor 1900 6.0
25. Zaharchyn, Andriyan 1408 +4 6.0
25. Plavutskiy, Illia 1292 -6 6.0
27. Kaya, Timur 1400 6.0
28. Kovalyov, Oleksandr 1627 -56 5.5
29. Naumov, Viktor 1400 5.5
30. Nadvornyy, Markiyan 1197 -8 5.5
31. Zhuk, Maksym 1229 +5 5.5
32. Manevskyy, Volodymyr 1600 5.0
33. Naumov, Oleksandr 1246 -25 5.0
34. Tsytulya, Taras 1900 5.0
35. Sidanych, Yaromyr 1400 5.0
36. Sytar, Oleksander 1600 5.0
37. Pavlichko, Tetyana 1900 5.0
38. Rozhko, Kateryna 1400 5.0
39. Saychuk, Oleksiy 1400 5.0
40. Rudyy, Volodymyr 1600 4.5
41. Paliuga, Oleksander 1400 4.5
42. Semeryak, Danylo 1400 4.5
43. Rozhko, Matviy 1400 4.5
44. Shulhan, Volodymyr 1600 4.0
45. Lototsky, Oleksander 1600 4.0
46. Pavlichko, Vladyslav 1400 4.0
47. Khomyn, Danylo 1400 4.0
48. Nalbantov, Danylo 1400 4.0
49. Yavorskyy, Maksymillian 1400 4.0
50. Hrynchyk, Valeriy 1400 4.0
51. Galkiv, Roman 1400 4.0
52. Levytskyy, Ostap 1400 3.5
53. Kayda, Ilya 1400 3.0
54. Turko, Artur 1400 2.5
55. Bandura, Stanislav 1400 1.5
56. Lukach, Anastasiya 1400 1.0
57. Kravchuk, Volodymyr 0.0
chess:manager