Poznań Speed Chess

22.07.2023
23.07.2023
Date
Poznań
POL
City
15'
+10"
Tempo
9/9
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Półtorak, Sebastian 2141 7.5
2. Raczyński, Krzysztof 2170 7.5
3. Lubczyński, Rafał 2305 7.0
4. Ulasevich, Sergei 2132 7.0
5. Stanisławski, Karol 1772 6.5
See all 64 players

1. Organizator:

• Klub Szachowy LECH Poznań www.kszlech.pl,
kontakt: info@kszlech.pl; https://www.facebook.com/LechWSUS/
Partnerzy:
• ODK Krąg

2. Cele festiwalu szachowego:

• Popularyzacja szachów
• Podnoszenie kwalifikacji szachowych
• Promocja Miasta Poznania

3. Sala Gry:

ODK Krąg, ul. Dmowskiego 37, Poznań – sale klimatyzowane

4. Poznań Speed Chess

Turniej szachów szybkich dla zawodników posiadających licencję PZSzach lub FIDE ID
9 rund, tempo gry: 15min+ 10s/pos.; system szwajcarski
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE

5. Zgłoszenie

do turnieju prosimy przesyłać za pośrednictwem serwisu turniejowego Chessmanager

Obowiązuje ograniczona liczba miejsc w związku z tym Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń i/lub odrzucenia wybranych zgłoszeń.

6. Wpisowe

Wynosi 50 złotych (opłata startowa + opłata klasyfikacyjno-rankingowa).
Wpisowe należy opłacić gotówką przed rozpoczęciem turnieju

7. Nagrody:

Suma nagród w turnieju otwartym wyniesie 70% wpisowego w przypadku udziału 60 zawodników pula nagród wyniesie wtedy 2.100 złotych, a poszczególne nagrody będą wynosiła jak następuje:
1. Miejsce: 500
2. Miejsce: 400
3. Miejsce: 300
4. Miejsce: 200
5. Miejsce: 100
Nagrody specjalne – 100 zł:
Nagroda dla najlepszej kobiety; Nagroda dla najlepszego zawodnika 55+; Nagroda dla najlepszego juniora; Nagroda dla najlepszej juniorki; Nagroda dla najlepszego juniora młodszego; Nagroda dla najlepszej juniorki młodszej;

Nagrody finansowe nie są łączone i zostaną wypłacone podczas zamknięcia turnieju.

8. Harmonogram turnieju

22.07
zgłoszenia do 9:40
1 runda: 10:00
2 runda: 10:45
3 runda: 11:30
4 runda: 12.:15

23.07
5 runda: 10:00
6 runda: 10:45
7 runda: 11:30
8 runda: 12:15
9 runda: 13:00
Zakończenie 14:00

9. Uwagi końcowe

• Uczestnicy biorą udział w turnieju na własne ryzyko i ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi sprawują opiekunowi prawni. Opiekunowi prawni odpowiadają również za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników.
• Uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu oraz formularzach zapisów partii w celu organizacji i przeprowadzenia festiwalu i poszczególnych turniejów.
• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zapisów partii oraz materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
• Organizator i zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarnych zawartych w wytycznych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwa Zdrowia w zakresie przeciwdziałania COVID-19.
• Obowiązuje nakaz wyciszenia telefonów komórkowych
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w komunikacie i jego ostatecznej interpretacji.
• Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją komunikatu organizacyjnego.

chess:manager