Puchar Akademii Supraskiej - 2016r. i młodsi

22.01
2023
Date
Supraśl
POL
City
10'
+3"
Tempo
6/6
Rounds

ZAPISY NA TEN TURNIEJ SĄ ZAMKNIĘTE (komplet zawodników) UWAGA!!! ALE MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ NA TAKI SAM TURNIEJ TYDZIEŃ PÓŹNIEJ W TYM SAMYM MIEJSCU. w niedzielę 29 stycznia LINK NIŻEJ: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5118950074482688 Zagrać będą mogły dzieci urodzone w roku 2013 i młodsze.

Zagrać będą mogły dzieci urodzone w roku 2016 i młodsze.

Gramy 6 gier w tempie 10min + 3sek dodawane po każdym ruchu.

Każdy otrzyma medal, dyplom oraz batonik "Porcja Dobra"

Start godz. 10:00
Wpisowe: 30zł
Miejsce: Akademia Supraska, ul. Klasztorna 1, Supraśl (przy Monasterze)

Przed grą dzieci zostaną dodatkowo przeszkolone, co do zasad obowiązujących na turnieju szachowym.

Organizator: Szkoła Szachowa ProGres Rafał Greś, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 43, Białystok (obok Galerii Białej)

tel. 517 315 444

Każdy będzie miał możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia z konikiem szachowym wykonanego przez profesjonalnego fotografa, Emilię Zbucką. Każdy otzyma takie zdjęcie po turnieju na adres e-mailowy.

Sponsorem turnieju jest SZYMKO, salon okien i drzwi pawywnych
https://www.facebook.com/oknaidrzwiSzymko/

Puchary dla trzech najlepszych przedszkoli w klasyfikacji drużynowej. Liczy się łączny wynik 4 najlepszych zawodników. W przypadku równej liczny punktów, wygrywa drużyna, której zawodnik będzie najwyżej.

Puchary dla 3 najlepszych zawodników.

Puchar dla najlepszej szkoły podstawowej. Sumujemy wynik 5 najlepszych zawodników z danej szkoły. Jeśli wynik punktowy szkół będzie równy, decyduje wynik indywidualny najlepszego zawodnika.
Dlatego prosimy przy zapisie podać nazwę szkoły do jakiej uczęszcza dziecko.

PRZEPISY KOŃCOWE

Opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami sprawują rodzice lub opiekunowie.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów, a w czasie zawodów do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna. Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:

· utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,

· korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów i sponsorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,

· przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju.

Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

Sponsorem turnieju jest SZYMKO, salon okien i drzwi pawywnych
https://www.facebook.com/oknaidrzwiSzymko/

chess:manager