Turniej o kategorię w Galerii Młociny

09.01
2022
Date
Warszawa
POL
Place
15'
+15"
Tempo
5/5
Rounds

Lista startowa zamknięta

Turniej o kategorię w Galerii Młociny

I. Cel
• Popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców Warszawy i okolic,
• Możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej,
• Rywalizacja sportowa,
• Propozycja spędzenia wolnego czasu.

II. Organizator
Fani Gier (fanigier.net)

III. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się 09 stycznia 2022 r. w Galerii Młociny w strefie Dania i Spotkania (II piętro)
Rozpoczęcie turnieju o godzinie 13:30 (potwierdzenie udziału do godziny 13:10).

IV. Warunki uczestnictwa
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni posiadający maksymalnie V kategorię szachową, którzy zgłoszą się w terminie do sędziego zawodów Macieja Kowalec poprzez:
• formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie www.chessmanager.com
• Telefonicznie lub mailem: 506 659 852 lub maciek.kowalec@gmail.com (dane zawodników: imię i nazwisko + data urodzenia + kategoria szachowa + kontakt telefoniczny do zgłaszającego uczestnika ).

V. System i tempo gry
• Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund. Kojarzenie komputerowe.
• Tempo gry 15 min + 15 sekund za każde posunięcie dla zawodnika na rozegranie partii.

VI. Terminarz
Zgłoszenia do turnieju do 07.01.2022 r. (piątek). Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów. Limit miejsc w obu turniejach łącznie wynosi 50 uczestników.

VII. Wpisowe
Turniej jest bezpłatny.

VIII. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
• Suma punktów
• wartościowanie Buchholza 1
• wartościowanie Buchholza
• liczba zwycięstw
• bezpośredni pojedynek

IX.
Nagrody:
Dla zwycięzcy – zestaw szachów oraz nagroda rzeczowa
Nagrody rzeczowe dla graczy za 2 i 3 miejsce
Nagroda rzeczowa dla najlepszego juniora do lat 12

X. Ustalenia końcowe
• turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Polskiego Związku Szachowego.
• grających i kibiców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali gry.
• interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
• uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie na czas ich trwania.
• Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
b) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z konkursem,
c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju oraz w celach marketingowych. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

chess:manager