Turniej Mikołajkowy w Cafe Kino 2019 pod patronatem Natalii Popławskiej

07.12
2019
Date
Bydgoszcz
POL
Place
15'
Tempo
7/7
Rounds

Mikołajkowy w Cafe Kino 2019 pod patrnatem Natalii Popławskiej

1 .Cel turnieju.!
Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci, dobra zabawa przy szachownicy
2 . Organizator.
Organizatorem zawodów jest Cafe Kino, Szkoła Szachowa Szmitek Team

3 . Termin i miejsce.
Potwierdzenie udziału i wpłata wpisowego do godz. 9.30. I runda startuje o 10.00
07.12.2019r., Cafe Kino ul.Długa 32 Bydgoszcz
4 . Uczestnictwo.
Turniej rozgrywany będzie w jednej grupie do lat 12
Ilość miejsc ograniczona do 30 osób.
Wpisowe wynosi 25 zł.

5 . System rozgrywek i tempo gry.
Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo 15 minut na zawodnika
6 . Ocena wyników.
Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów, a w razie ich równości
o zajętych miejscach decyduje kolejno:
a) średni Buchholz
b) pełny Buchholz
c) ilość zwycięstw
d) progres

7 . Zgłoszenia.
Zgłoszenia należy kierować przez serwis https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/4843189162737664
8 . Sędziowanie.
Zawody prowadzić będą sędziowie Mikołaj Włoch oraz Mateusz Budnik.
Obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE na dzień 1.01.2018 r .

9 . Nagrody.
Zwycięzcy otrzymają puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Przewiduje się klasyfikację dziewcząt i
chłopców.

10 . Inne.
Zawody rozgrywane są wg Przepisów Gry FIDE i PZSzach.
Drugi nieprawidłowy ruch przegrywa partię.
Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora oraz Sędziego Głównego.
Osoby uczestniczące w zawodach wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku na potrzeby turnieju, do stworzenia relacji i wideorelacji, także dla sponsorów i patronówmedialnych.
Zawodnicy muszą przebywać pod opieką osób dorosłych (rodzica lub opiekuna).
11.Sponsorzy
Natalia Popławska
Cafe Kino
Asetto Kamil Rzóska
Mikołaj Walczak
Szymon Wiśniewski

chess:manager