III Wakacyjny Turniej Szachów Błyskawicznych

12.07
2021
Date
Wieleń
POL
Place
3'
+2"
Tempo
9/9
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Cudyk, Oliwia 1056 8.0
2. Sękiewicz, Weronika 7.0
3. Gerono, Aleksander 1086 7.0
4. Mochól, Krzysztof 1024 6.5
5. Ziemak, Piotr 6.0
See all 34 players

REGULAMIN

III Wakacyjny Turniej Szachów Błyskawicznych**

1. Organizator:
Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra
Dolnośląski Związek Szachowy
Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze

2. Cel.
- promocja gry w szachy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach,
- spędzenie czasu w miłej atmosferze.

3. Termin.
12 lipca 2021 r. poniedziałek.

4. Miejsce.
OW Krokus, Wieleń Zaobrzański, Plac Pielgrzymów 9.

5. Grupy rozgrywkowe.

-** Jedna grupa rozgrywkowa

6. Tempo gry.
3 min + 2 sek.

7. Przepisy.
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Obowiązuje zapis posunięć (grupa A) i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: uśredniony Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres, Berger, losowanie.

8. Wpisowe.
Brak opłaty wpisowej.

9. Nagrody:
OPEN A: miejsca 1-3, najlepsza kobieta, najlepszy junior (do lat 18) – dyplom, nagroda rzeczowa
OPEN B: miejsca 1-3, najlepsza kobieta,– dyplom, nagroda rzeczowa

10. Terminarz:

 12.07.2021 r. 
     14:15 - przyjmowanie zgłoszeń
     14:30 - rundy 1-5
     15:40 - rundy 6-9

12. Zgłoszenia:
Za pośrednictwem serwisu chessmenager lub sms (507-044-735 - imię, nazwisko, rok urodzenia, kategoria szachowa) do 12.07.2021 r do godz. 14:15 lub osobiście.

13. Postanowienia końcowe:
Opiekę wychowawczą sprawują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie klubowi. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do komunikatu. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych.

chess:manager