IMAGO Turniej Szachowy

11.02
2023
Date
Barcin
POL
City
10'
+5"
Tempo
0/7
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Lewandowski, Krzysztof 2031
2. Konieczyński, Piotr 1851
3. Katafiasz, Tomasz 1851
4. Polak, Aleksander 1603
5. Śniadecki, Jerzy 1546
See all 41 players
1173
avg rating
22
avg age
3
women
14
rated players

REGULAMIN

CELE TURNIEJU
Popularyzacja gry w szachy
Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
Turniej szachowy odbędzie się dnia 11 lutego 2023 r. w Bibliotece Miejskiej w Barcinie ul. WP 4a .
Początek turnieju o godzinie 9:15. Odprawa 9:00

ORGANIZATORZY
Imago Okna Drzwi Rolety
Biblioteka Miejska im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Barcinie
Zespół Szkół w Barcinie

UCZESTNICTWO
W turnieju może zagrać każdy chętny.
Turniej ma charakter towarzyski.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 9 lutego 2023r pod adres em instruktor@akademiaszachowa.com
Zapisu do turnieju można dokonać również osobiście na stronie:
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/4798212721344512 klikając w zakładkę „zapisz się"
(aktualizacja zgłoszeń codziennie do dnia poprzedzającego zawody po godz. 20).
UWAGA: ograniczona liczba miejsc!
Zapewniamy 90 miejsc
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, klub oraz aktualny ranking.
Uczestnictwo w zawodach jest PŁATNE 10 zł od uczestnika. Mieszkańcy gminy Barcin zwolnieni są z opłat.

SYSTEM GRY
Obowiązuje systemem szwajcarski, 7 rund, t empo gry określone przez organizatora turnieju 10 minut dla zawodnika oraz dodatkowo 5 sekund po każdym posunięci u
Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.
Sprawy sporne rozstrzyga sędzia Jakub Dwojacki , który będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem turnieju.

SPRAWY WYCHOWAWCZE
Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują opiekunowie i rodzice.
W przypadku naruszenia dyscypliny Sędzia, Organizator może ukarać zawodnika orzekając jego przegraną i wykluczyć zawodnika z turnieju.

NAGRODY
I miejsce –– 250,00 PLN
II miejsce –– 150,00 PLN
III miejsce –– 100,00 PLN
Najlepszy zawodnik z gminy Barcin –– nagroda rzeczowa
Najmłodszy zawodnik –– nagroda rzeczowa
Najstarszy zawodnik –– nagroda rzeczowa
Uczniowie szkół podstawowych:
Do lat 10 -- Miejsca I-II-III statuetki
Do lat 15 -- Miejsca I-II-III statuetki
Dla wszystkich słodki poczęstunek oraz kawa i herbata

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

chess:manager