Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Pniewy w szachach szybkich- JUNIORZY do lat 16

04.12
2021
Date
Pniewy
POL
Place
15'
Tempo
7/7
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Krugiołka, Sebastian 1243 6.5
2. Ford, Nikodem 1211 6.0
3. Soroczyński, Mateusz 1012 5.5
4. Czekała, Adam 4.0
5. Kaczmarek, Wiktor 3.0
See all 8 players

1. CELE

● popularyzacja sportu szachowego w gminie Pniewy,
● wyłonienie Mistrzów Gminy w szachach szybkich,
● podwyższenie poziomu sportowego szachistów z gminy Pniewy,
● stworzenie możliwości rywalizacji szachistów w skali ponadpowiatowej.

2. PATRON, ORGANIZATORZY, SĘDZIA GŁÓWNY

Turniej odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Pniewy Pana Jarosława Przewoźnego.
Organizatorami zawodów są Uczniowski Klub Sportowy GCK Szach Sękowo oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach. Sędzią głównym zawodów będzie Pani Dorota Sikorska.

3. UCZESTNICTWO

Prawo gry w Mistrzostwach mają wszyscy szachiści, którzy zgłoszą swój udział do 2.12.2021 r., na portalu Chessmanager. i będą obecni w sali gry (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach, ul. Wolności 22), w dniu zawodów najpóźniej o godz. 9:50 oraz opłacą w tym terminie wpisowe w wysokości 25 złotych (dorośli) i 15 złotych zawodnicy do lat 18). Zniżka w wysokości 5 złotych dla członków UKS Szach Sękowo i/lub mieszkańców gminy Pniewy. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zweryfikowania prawa do skorzystania z każdego rodzaju zniżki. Płatność na miejscu turnieju, podczas weryfikacji zgłoszeń.
W dniu zawodów zapisy przyjmowane będą tylko w przypadku wolnych miejsc, w godz. 9.20 – 9.50).
Zawodnicy nieobecni podczas weryfikacji zgłoszeń (w godz. 9.20 – 10.00) zostaną dopuszczeni do gry wyłącznie od drugiej rundy.

4. SYSTEM ROZGRYWEK, PRZEPISY, TEMPO GRY

Mistrzostwa przeprowadzone będą systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry-grupa A P'10'+4", grupa B P’15.

Grupy turniejowe:
A - szachiści w wieku powyżej 16 lat (rocznik 2004 i starsze)
B - juniorzy do lat 16 (rocznik 2005 i młodsze).

W trakcie rozgrywek obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Polskiego Związku Szachowego.
Uczestników obowiązuje zakaz używania w trakcie gry telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Jeśli takie urządzenie będzie podczas meczu (na sali lub poza nią) wykorzystywane i/lub wyda jakikolwiek dźwięk, partia uznana zostanie za przegraną przez posiadacza urządzenia.

5. OCENA WYNIKÓW

Na podstawie wyników w grupie A sporządzona będzie jedna klasyfikacja.
Na podstawie wyników w grupie B wyodrębnione będą dwie klasyfikacje – w kategoriach do i powyżej 10 lat
W obu grupach rundy rozpoczynać się będą równocześnie, co około 40 minut.
Kojarzenie par i ocena wyników komputerowe, z zastosowaniem programu sędziowskiego Chess Arbiter Pro.
O końcowej klasyfikacji w wypadku równej liczby punktów dwóch lub kilku zawodników decydują kolejno dodatkowe punkty liczone:
● metodą Buchholza,
● metodą Buchholza, z potrąceniem rezultatu najwyższego i najniższego,
● metodą progresji,
● liczbą zwycięstw
● z partii pomiędzy zawodnikami dzielącymi miejsce, o ile wszyscy oni grali ze sobą podczas turnieju,
● uzyskanym rankingiem

6. NAGRODY

● najlepsi zawodnicy w turniejach A i B (bez względu na miejsce zamieszkania) otrzymają Puchary Burmistrza Miasta i Gminy Pniewy
● najlepsi zawodnicy z gminy Pniewy w kategoriach do lat 10, 16, i powyżej 16 otrzymają tytuły Mistrza Gminy Pniewy
● najlepsi trzej zawodnicy z gminy Pniewy w kategoriach do lat 10, 16 i powyżej 16 otrzymają medale
● najlepsi trzej zawodnicy w kategoriach do lat 10, 16 i powyżej 16 (bez względu na miejsce zamieszkania) otrzymają nagrody rzeczowe
● Wszyscy wyżej wymienieni laureaci otrzymają dyplomy.

7. FINANSOWANIE

Koszty udziału w turnieju ponoszą uczestnicy lub kluby.
Koszty organizacyjno-techniczne zawodów ponoszą Gmina Pniewy, OSiR w Pniewach oraz UKS GCK Szach Sękowo.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Prawo interpretacji przepisów gry oraz niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Sędziego Głównego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.
W budynku OSiR w Pniewach obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
Niedopuszczalne jest przystępowanie do gry po spożyciu alkoholu.
Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikację imiennych wyników wraz z podaniem roku urodzenia, przynależności klubowej, miejscowości zamieszkania, a także na wykorzystywanie zdjęć uczestników i nagrań z ich udziałem do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań organizatorów.

chess:manager