Mikołajkowy Turniej Szachowy

05.12
2021
Date
Murowana Goślina
POL
Place
10'
+5"
Tempo
7/7
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Jagodziński, Alan 1420 6.0
2. Podlewski, Szymon 1542 6.0
3. Jagodziński, Olaf 1411 6.0
4. Maternicki, Dominik 5.0
5. Grynia, Jakub 1361 4.5
See all 38 players

REGULAMIN
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1. TERMIN I MIEJSCE:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji  w Murowanej Goślinie,
ul. Mściszewska 10, 5 grudnia 2021 r. o godz. 10.00.                     

2. ORGANIZATOR:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

3. CEL:

Popularyzacja gry w szachy.

4. UCZESTNICTWO:
W turnieju mogą wziąć udział szachiści, którzy zgłoszą się przed turniejem
(link do zapisów - chessmanager.com/tournaments/4795969793163264)
Można też zapisać się mailowo lub telefonicznie email: dom.kultury@murowana-goslina.pl tel: 61 8122 120) do dnia 03.12.2012 r. do godz. 16.00 podając swoje Imię i Nazwisko, datę urodzenia oraz adres mailowy.
Wpisowe w kwocie 10 zł będzie pobierane na miejscu w dniu turnieju.

5. SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowej do lat 12 oraz do lat 18, systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z czasem 10 minut + 5 na partię dla zawodnika.

6. SĘDZIOWANIE:
Turniej poprowadzi sędzia Łukasz Malinowski.

7. NAGRODY:

Nagrody i dyplomy dla trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii.

8. DANE OSOBOWE:

Administratorem danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina. Kontakt z naszym Inspektorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl lub listownie pod podanym powyżej adresem.
Dane przetwarzane będą w związku z uczestnictwem w organizowanym przez Administratora turnieju na podstawie:
- Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dane będą przetwarzane w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku.
- Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dane będą przetwarzane w związku z udziałem w przeglądzie.
- Art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. realizacja zadania publicznego. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty - zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obejmują m.in. upowszechnianie kultury.
Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Odbiorcami danych będą współorganizatorzy, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług zapewniający nam rozwiązania techniczne i organizacyjne, podmiotom świadczących usługi nowych technologii, podmiotom świadczącym obsługę i serwis informatyczny, wysyłki biuletynów internetowych, pomiotom świadczących usługi prawne dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Informujemy o prawie dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w organizowanym turnieju. Informujemy ponadto, że w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Turniej będzie rejestrowany w formie obrazów i dźwięków na współcześnie dostępnych nośnikach, zebrane materiały wykorzystywane będą przez organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym związanych zgodnie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1231). Jednocześnie informujemy, że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wynikające z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W turnieju mogą brać udział tylko osoby zdrowe.

OBOWIĄZUJĄ:
- NAKAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA,
- DEZYNFEKCJA RĄK,
- DYSTANS

W sali gdzie odbywa się turniej mogą przebywać tylko uczestnicy.
Organizator zapewnia sprzęt szachowy.
Organizator nie odpowiada za ubezpieczenia zawodników w turnieju.
Ostateczna interpretacja regulaminu zawodów należy do sędziego głównego i organizatora.
Turnieje nie są zgłoszone do FIDE!

chess:manager