34. Memoriał Mistrza Czesława Błaszczaka Grupa D (OPEN)

15.06.2019
18.06.2019
Date
Wrocław
POL
City
60'
+30"
Tempo
7/7
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Korpalski, Maciej 1964 5.5
2. Kawaler, Adam 1810 5.0
3. Żerebiec, Maurycy 1670 4.5
4. Kejna, Piotr 1768 4.5
5. Grot, Błażej 1610 4.5
See all 20 players

34. Memoriał Mistrza Czesława Błaszczaka

Strona turnieju: http://blaszczak.muks-srodmiescie.pl
Transmisja partii: http://szachy.online

CEL IMPREZY:
Popularyzowanie gry w szachy wśród dzieci i młodzieży oraz podwyższanie kwalifikacji szachowych. Przypomnienie postaci Mistrza Czesława Błaszczaka.

ORGANIZATOR:
MUKS MDK Śródmieście Wrocław, Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławskiego.

TERMIN:
15 – 18 czerwca 2019 r.

MIEJSCE GRY:
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Fryderyka Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław, sale na I piętrze.
LOKALIZACJA http://blaszczak.muks-srodmiescie.pl/2019/05/22/34-memorial-nowa-lokalizacja/

UPRAWNIENI DO GRY:
- Grupa A: dzieci do lat 8 (urodzone w roku 2011 lub młodsze),
- Grupa B: dzieci do lat 11 (urodzone w roku 2008 lub młodsze),
- Grupa C: juniorzy do lat 16 (urodzeni w roku 2003 lub młodsi), z rankingiem PZSzach min. 1400, bez rankingu FIDE lub posiadający ranking FIDE poniżej 1600,
- Grupa D: OPEN zawodnicy z rankingiem PZSzach min. 1600 oraz z rankingiem FIDE poniżej 2200.
Przewidywany turniej towarzyszący dla opiekunów i rodziców w szachach bez ograniczeń rankingowych i wiekowych z tempem 15 min. +10 sek. 7 rund : sobota 4 rundy, niedziela 3 rundy.

SYSTEM ROZGRYWEK:
- Grupa A, B, C – system szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry 30 min. na partię + 30 sek. na posunięcie.
- Grupa D – system szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry 60 min. na partię + 30 sek. na posunięcie.
Turnieje C, D zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Obowiązuje zapis posunięć i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: mały Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres, Berger, losowanie.

W grupach A, B, C istnieje możliwość zdobywania od V do II kategorii włącznie (oraz normy na I kat. kobiecą), w grupie D istnieje również możliwość zdobywania norm na kategorie centralne (I, K).
Zawodnik może się spóźnić na rundę 30 minut. Po zakończonej partii zawodnik ma prawo do 10-minutowej przerwy między rundami.
W turnieju obowiązuje zakaz składania i przyjmowania propozycji remisu przed wykonaniem 30 posunięć.

WARUNKI FINANSOWE:
Wpisowe do turnieju wynosi 100 zł w grupie D, 60 zł w grupie C, 40 zł w grupie B oraz 30 zł w grupie A; w tym zawarta jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa.
Medaliści Mistrzostw Polski z roku 2019 oraz Europy i Świata z roku 2018 w szachach klasycznych zwolnieni są z wpisowego.
Uczniowie Mistrza Błaszczaka posiadają prawo do 50% zniżki od kwoty wpisowego.

NAGRODY:
W grupie A medale za miejsce 1-3 oraz nagrody pieniężne: 150 zł I miejsce, 100 zł II miejsce, 70 zł za III miejsce, 70 zł dla najlepszej nienagrodzonej dziewczynki.
W grupie B nagrody pieniężne: 150 zł I miejsce, 100 zł II miejsce, 70 zł za III miejsce, 70 zł dla najlepszej nienagrodzonej dziewczynki.
W grupie C nagrody pieniężne: 300 zł I miejsce, 200 zł II miejsce, 100 zł za III miejsce, 100 zł dla najlepszej nienagrodzonej juniorki.
W grupie D nagrody pieniężne: 500 zł I miejsce, 300 zł II miejsce, 200 zł za III miejsce, 200 zł dla najlepszej nienagrodzonej uczestniczki.
W grupie A najlepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka z Dolnego Śląska zdobywają prawo do bezpłatnego udziału w Międzynarodowych Mistrzostwach Niemiec do lat 8 w Sebnitz.

TERMINARZ:

15 czerwca (sobota)
Grupy A, B, C - 4 rundy - rozpoczęcie rundy I godzina 10.00, rozpoczęcie kolejnej rundy po zakończeniu poprzedniej rundy przez ostatnią parę i 10 minutowej przerwie.
Grupa D – 2 rundy - rozpoczęcie rundy I godz. 10.30, rozpoczęcie rundy II godz. 14.00.

16 czerwca (niedziela)
Grupy A, B, C - 3 rundy i zakończenie - rozpoczęcie rundy V godzina 10.00, rozpoczęcie kolejnej rundy po zakończeniu poprzedniej rundy przez ostatnią parę i 10 minutowej przerwie.
Grupa D – rozpoczęcie rundy III godz. 16.00 (zapraszamy do udziału w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Szachach Błyskawicznych - Psary k. Wrocławia od 10.00).

17 czerwca (poniedziałek)
Grupa D – 2 rundy - rozpoczęcie rundy IV godz. 10.00, rozpoczęcie rundy V godz. 14.00.

18 czerwca (wtorek)
Grupa D – 2 rundy i zakończenie - rozpoczęcie rundy VI godzina 10.00, rozpoczęcie rundy VII godzina 14.00.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia uczestnictwa można: dokonać za pośrednictwem serwisu: www.chessmanager.com, potwierdzić w dniu rozpoczęcia zawodów najpóźniej do godziny 9.45 dla grup A, B, C oraz do godziny 10.15 dla grupy D.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

ORGANIZATORZY zachęcają do wzięcia udziału także w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Szachach Błyskawicznych - Psary k. Wrocławia 16 czerwca 2019 godzina 10.00.

USTALENIA KOŃCOWE:
Opiekę wychowawczą sprawują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie klubowi.
W zawodach obowiązują Przepisy Gry FIDE.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do komunikatu. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych.
Obiekt, w którym odbędą się zawody jest klimatyzowany oraz mieści się w nim restauracja. Parking jest dostępny przy ul. Joliot-Curie (wzdłuż Odry, wjazd przy moście Grunwaldzkim) oraz przed budynkiem Instytutu Informatyki UWr - wjazd od ul. B. Polaka.

chess:manager