Turniej umożliwiający zdobycie V i IV kategorii w Służewskim Domu Kultury

11.02
2023
Date
Warszawa
POL
City
15'
+15"
Tempo
0/6
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Nowak, Tymoteusz 1238
2. Wróblewski, Wiktor 1200
3. Fabisz, Jan
4. Jakobsen, Michael
5. Kozłowska, Monika
See all 7 players
1063
avg rating
30
avg age
1
rated players

I ORGANIZATORZY
- Służewski Dom Kultury
- Tomasz Pęśko - szachoWArszawa

II TERMIN I MIEJSCE
- 11.02.2023, godzina 10:00-16:30
- Służewski Dom Kultury
- ul. Bacha 15, Warszawa
- link do wyznaczenia trasy dojazdu:
https://www.google.com/maps/place/S%C5%82u%C5%BCewski+Dom+Kultury/@52.1683932,21.0221914,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471932ea8018a439:0x3cbeee53c7aadaaa!8m2!3d52.168397!4d21.0243811

III UCZESTNICTWO
- Do wzięcia udziału w turnieju upoważnieni są wszyscy chętni z maksymalnie V kategorią szachową, bez ograniczeń wiekowych.
- Zgłoszenia prowadzone są na portalu www.chessmanager.com oraz biletyna https://www.strefazajec.pl/course/view/id/43994. Konieczne jest zgłoszenie na obydwu portalach.
- Wpisowe wpłacamy na konto:
Służewski Dom Kultury
nr konta 54 1240 2135 1111 0010 0432 9775
- Obowiązuje limit miejsc - 21 zawodników. Decyduje kolejność zaksięgowania płatności.
- Wpisowe wynosi 50 zł. Tylko opłacenie wpisowego oraz rejestracja na obydwu portalach gwarantuje miejsce w turnieju.

IV SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO
- 6 rund
- 15' + 15'' za każde wykonane posunięcie
- turniej umożliwia zdobycie V i IV kategorii PZSzach
- system szwajcarski (w zależności od liczby graczy dopuszcza się możliwość zrobienie turnieju kołowego lub dwóch osobnych grup).
- dopuszcza się 5-minutowe spóźnienie na partię, dłuższe spóźnienia kończą się walkowerem. Osoba, która odda walkowera w ten sposób i nie potwierdzi swojej obecności przed kojarzeniem kolejnej rundy zostanie wykluczona z dalszej gry w turnieju.
- obowiązuje osobiste potwierdzenie obecności przed rozpoczęciem turnieju.

V HARMONOGRAM TURNIEJU
- 9:50-10:00 - potwierdzenie zgłoszeń zawodników (osoby spóźnione kojarzone będą od drugiej rundy)
- 10:00-10:05 - rozpoczęcie turnieju
- 10:05-16:00 - rundy 1-6 (kolejne rundy rozpoczynają się 2-3 minuty po zakończeniu poprzedniej)
- 16:15-16:30 - zakończenie turnieju, ogłoszenie wyników
- Podane przedziały czasowe są orientacyjne i mogą ulec zmianom.

VI PUNKTACJA POMOCNICZA
- Buchholz Cut-1
- Buchholz
- Sonneborn-Berger
- Progres
- Bezpośredni pojedynek
- Liczba zwycięstw
- Liczba partii czarnymi

VII PRZEPISY GRY
- Turniej odbędzie się zgodnie z aktualnymi przepisami FIDE.

VIII OBSADA SĘDZIOWSKA
- sędzia II klasy - Tomasz Pęśko

IX INNE
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
- opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi sprawują ich prawni opiekunowie lub osoby przez nie upoważnione.
- uczestnicy i kibice wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z RODO oraz wykorzystanie wizerunku do celów promocyjno-marketingowych przez organizatorów.
- opłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
- ze względu na brak możliwości organizacji depozytu, dopuszcza się wnoszenie wyłączonych komunikatorów elektronicznych. Używanie ich na sali gry lub w trakcie trwania partii będzie karane: zawodnik przegrywa partię, kibic musi opuścić salę
- w przypadku obowiązujących restrykcji rządowych związanych z pandemią/epidemią w dniu zawodów, uczestnicy i kibice są zobowiązani do dostosowania się do nich
chess:manager

chess:manager