Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Pniewy w szachach szybkich

04.12
2021
Date
Pniewy
POL
Place
10'
+4"
Tempo
5/5
Rounds

Pairings

Surname, Name Result Surname, Name
1. Krugiołka, Robert 0 : 1 Zakrzewski, Gabriel
2. Adamski, Piotr ½ : ½ Fliger, Maciej
3. Witczak, Bartosz 0 : 1 Soroczyński, Patryk

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Soroczyński, Patryk 1323 5.0
2. Witczak, Bartosz 4.0
3. Fliger, Maciej 1234 2.5
3. Adamski, Piotr 2.5
5. Zakrzewski, Gabriel 1.0
See all 6 players

1. CELE

● popularyzacja sportu szachowego w gminie Pniewy,
● wyłonienie Mistrzów Gminy w szachach szybkich,
● podwyższenie poziomu sportowego szachistów z gminy Pniewy,
● stworzenie możliwości rywalizacji szachistów w skali ponadpowiatowej.

2. PATRON, ORGANIZATORZY, SĘDZIA GŁÓWNY

Turniej odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Pniewy Pana Jarosława Przewoźnego.
Organizatorami zawodów są Uczniowski Klub Sportowy GCK Szach Sękowo oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach. Sędzią głównym zawodów będzie Pani Dorota Sikorska.

3. UCZESTNICTWO

Prawo gry w Mistrzostwach mają wszyscy szachiści, którzy zgłoszą swój udział do 2.12.2021 r., na portalu Chessmanager. i będą obecni w sali gry (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach, ul. Wolności 22), w dniu zawodów najpóźniej o godz. 9:50 oraz opłacą w tym terminie wpisowe w wysokości 25 złotych (dorośli) i 15 złotych zawodnicy do lat 18). Zniżka w wysokości 5 złotych dla członków UKS Szach Sękowo i/lub mieszkańców gminy Pniewy. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zweryfikowania prawa do skorzystania z każdego rodzaju zniżki. Płatność na miejscu turnieju, podczas weryfikacji zgłoszeń.
W dniu zawodów zapisy przyjmowane będą tylko w przypadku wolnych miejsc, w godz. 9.20 – 9.50).
Zawodnicy nieobecni podczas weryfikacji zgłoszeń (w godz. 9.20 – 10.00) zostaną dopuszczeni do gry wyłącznie od drugiej rundy.

4. SYSTEM ROZGRYWEK, PRZEPISY, TEMPO GRY

Mistrzostwa przeprowadzone będą systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry-grupa A P'10'+4", grupa B P’15.

Grupy turniejowe:
A - szachiści w wieku powyżej 16 lat (rocznik 2004 i starsze)
B - juniorzy do lat 16 (rocznik 2005 i młodsze).

W trakcie rozgrywek obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Polskiego Związku Szachowego.
Uczestników obowiązuje zakaz używania w trakcie gry telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Jeśli takie urządzenie będzie podczas meczu (na sali lub poza nią) wykorzystywane i/lub wyda jakikolwiek dźwięk, partia uznana zostanie za przegraną przez posiadacza urządzenia.

5. OCENA WYNIKÓW

Na podstawie wyników w grupie A sporządzona będzie jedna klasyfikacja.
Na podstawie wyników w grupie B wyodrębnione będą dwie klasyfikacje – w kategoriach do i powyżej 10 lat
W obu grupach rundy rozpoczynać się będą równocześnie, co około 40 minut.
Kojarzenie par i ocena wyników komputerowe, z zastosowaniem programu sędziowskiego Chess Arbiter Pro.
O końcowej klasyfikacji w wypadku równej liczby punktów dwóch lub kilku zawodników decydują kolejno dodatkowe punkty liczone:
● metodą Buchholza,
● metodą Buchholza, z potrąceniem rezultatu najwyższego i najniższego,
● metodą progresji,
● liczbą zwycięstw
● z partii pomiędzy zawodnikami dzielącymi miejsce, o ile wszyscy oni grali ze sobą podczas turnieju,
● uzyskanym rankingiem

6. NAGRODY

● najlepsi zawodnicy w turniejach A i B (bez względu na miejsce zamieszkania) otrzymają Puchary Burmistrza Miasta i Gminy Pniewy
● najlepsi zawodnicy z gminy Pniewy w kategoriach do lat 10, 16, i powyżej 16 otrzymają tytuły Mistrza Gminy Pniewy
● najlepsi trzej zawodnicy z gminy Pniewy w kategoriach do lat 10, 16 i powyżej 16 otrzymają medale
● najlepsi trzej zawodnicy w kategoriach do lat 10, 16 i powyżej 16 (bez względu na miejsce zamieszkania) otrzymają nagrody rzeczowe
● Wszyscy wyżej wymienieni laureaci otrzymają dyplomy.

7. FINANSOWANIE

Koszty udziału w turnieju ponoszą uczestnicy lub kluby.
Koszty organizacyjno-techniczne zawodów ponoszą Gmina Pniewy, OSiR w Pniewach oraz UKS GCK Szach Sękowo.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Prawo interpretacji przepisów gry oraz niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Sędziego Głównego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.
W budynku OSiR w Pniewach obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
Niedopuszczalne jest przystępowanie do gry po spożyciu alkoholu.
Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikację imiennych wyników wraz z podaniem roku urodzenia, przynależności klubowej, miejscowości zamieszkania, a także na wykorzystywanie zdjęć uczestników i nagrań z ich udziałem do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań organizatorów.

chess:manager