Eliminacje Strefowe KP-PO w Gozdawie - Grupa Dziewcząt do lat 9

20.09.2020
26.09.2020
Date
Gozdawa
POL
Place
90'
+30"
Tempo
1/7
Rounds

Pairings

Surname, Name Result Surname, Name
1. Urbańska, Ada ½ : ½ Huk, Natalia
2. Laskowska, Wiktoria 0 : 1 Biedrzycka, Natalia
3. Narwojsz, Helena 1 : 0 Bogalecka, Gabriela
4. Koc, Hanna 1 : 0 Jasiel, Paulina

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Narwojsz, Helena 1.0
1. Koc, Hanna 1.0
1. Biedrzycka, Natalia 1.0
4. Urbańska, Ada 0.5
4. Huk, Natalia 0.5
See all 8 players

Eliminacje strefowe do finałów Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików; C-13, D-13, C-11, D-11, C-9, D-9, KP-PO
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dworek Gozdawa, 20 – 26 września 2020 r.
Regulamin
1. Cel: * Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży. * Podnoszenie poziomu sportowego. * Wyłonienie finalistów MPJ oraz MPM na rok 2021.

Organizator: * Organizatorami mistrzostw są: Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy. * Dyrektor mistrzostw – Jarosław Wiśniewski, tel. 609-992-909.

Termin i miejsce: * 20-26.09.2020 r. – Ośrodek Sportu i Rekreacji Dworek Gozdawa k. Mogilna, 88-300 Gozdawa 9, woj. kujawsko-pomorskie.

4 . System rozgrywek: * W zależności od liczby uczestników system szwajcarski 9 rundowy lub kołowy oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w każdej grupie turniejowej:
- D-9, C-9 rocznik 2011 i młodsi,
- D-11, C-11 rocznik 2010 i 2009,
- D-13, C-13 rocznik 2008 i 2007, zgodnie z "Wytycznymi w sprawie organizacji i przebiegu w roku 2020 zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim" (http://pliki.pzszach.pl/docs/regulaminy/wytyczne_juniorzy_regionalne.pdf).

Tempo gry * 90 minut + 30 sekund za każde wykonane posunięcie dla zawodnika od początku partii.

Zgłoszenia: * Zgłoszenia zawodników oraz rezerwację zakwaterowania i wyżywienia należy dokonać najpóźniej do 18.09.2020 roku na adres mailowy 76jarwis@gmail.com , telefonicznie u Jarosława Wiśniewskiego 609-992-909, przez ChessArbiter. * W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, klub, datę urodzenia oraz informację o rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia. * Osoby nie zweryfikowane do godz. 20:00, dnia 20.09.2020 r., będą mogły zagrać dopiero od 2 rundy. * W szczególnych przypadkach weryfikacji można dokonać tel. 608-733-872.

Ocena wyników: * W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejności miejsc decyduje: suma zdobytych punktów, wartościowanie średnie Buchholza, wartościowanie pełne Buchholza, ilość zwycięstw, wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami, ranking średni przeciwników. * W przypadku systemu kołowego lub wielokołowego, o kolejności miejsc decyduje: ilość zdobytych punktów, punktacja Sonnenborna-Bergera, rozszerzony system Koyi, liczba zwycięstw, wynik bezpośredniej partii. * W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o awansie do rozgrywek finałowych zadecyduje dogrywka, na zasadach ustalonych przez sędziego głównego; inne lokaty będą dzielone.

Uprawnienia do startu: * Prawo startu mają obywatele polscy z województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego oraz obywatele państw UE zamieszkujący w Polsce. * Zawodnik posiadający już uprawnienia do gry w finale, w przypadku startu w eliminacjach strefowych przekazuje swoje uprawnienie imienne awansu na rzecz grupy, w której startuje (zwiększa limit awansujących o 1 miejsce) i awans do finału musi sobie ponownie wywalczyć. * Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odprawą techniczną legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości oraz posiadanie ważnej licencji zawodniczej PZSzach.

Terminarz rozgrywek:
- 20.09.2020 r. godz. 15:00 - 19:00 - przyjazd i weryfikacja zawodników
- 20.09.2020 r. godz. 18:00 - 19:00 - kolacja
- 20.09.2020 r. godz. 20:00 - odprawa techniczna
- 21.09.2020 r. godz. 9:00 - otwarcie zawodów
- 21.09.2020 r. godz. 9:15 - I runda
- 22.09.2020 r. godz. 9:00 - II runda, godz. 15:00 - III runda
- 23.09.2020 r. godz. 9:00 - IV runda
- 24.09.2020 r. godz. 9:00 - V runda, godz. 15:00 - VI runda
- 25.09.2020 r. godz. 9:00 - VII runda godz. 15.00 - VIII runda
- 26.09.2020 r. godz. 9:00 - IX runda, godz. 14:30 – zakończenie turniejów.

Finansowanie: * Koszt zakwaterowania i wyżywienia – (śniadania i kolacje, obiad serwowane) od kolacji 20.09.2020 r. do obiadu 26.09.2020 r. wynosi: w pokojach 2,3,4 osobowych (łazienka z prysznicem, darmowy Internet bezprzewodowy, telewizor* nie we wszystkich pokojach) - 540 zł.
Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie będzie pobierana w dniu przyjazdu podczas weryfikacji zawodników.

Wpisowe do turnieju wynosi 60 zł (wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową).
Wpisowe należy wpłacić do 18.09.2020 roku na podane konto, wysokość wpisowego po wyznaczonym terminie wzrasta o 50 %.

Kujawsko - Pomorski Związek Szachowy
ul. Słowackiego 114, 87-100 Toruń
NIP: 953-23-21-732
Bank Spółdzielczy w Toruniu
95 9511 0000 2001 0004 3498 0001

Nagrody: * Puchary i medale za miejsca I-III w każdej grupie. * Nagrody rzeczowe I-X miejsca, wszyscy otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

Awans do finałów Mistrzostw Polski w 2021 roku. * Awans do finałów uzyskuje po 4 najlepszych zawodników w grupach do lat 11 i 13, a do lat 9 awansuje po 6 najlepszych zawodników. * Awansu nie uzyskują zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju. * W sprawach nieujętych tym komunikatem obowiązują regulaminy PZSzach. * Turniej prowadzą licencjonowani sędziowie. * Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego, którego decyzje w trakcie trwania turnieju są ostateczne.

Do dyspozycji uczestników:
Dzieci, rodzice i opiekunowie zameldowani w ośrodku będą mogli bezpłatnie korzystać z następujących atrakcji: * Boisko do piłki nożnej. * Boisko do piłki siatkowej. * Hala Sportowa do piłki nożnej lub koszykowej. * Kort tenisowy. * Basen pod nadzorem opiekunów. * Staw rybny dla amatorów wędkarstwa.

Uwagi końcowe: * Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż 30 minut od regulaminowego rozpoczęcia rundy, przegrywa partię. * W Mistrzostwach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30 posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 30 posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry. * Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach. * Sprzęt do gry zapewnia organizator. * Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami. * Warunkiem dopuszczenia do mistrzostw jest złożenie przez opiekuna pisemnego oświadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikiem w trakcie mistrzostw, poza salą gry. * Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują opiekunowie z klubów lub rodzice. * Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
a) dla zawodników – przegrania partii,
b) dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
* Za zdolność lekarską do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący zawodnika do udziału w turnieju. * Zawodnicy startują na koszt własny lub delegujących ich klubów. * Udział w turnieju wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju * Wszystkich zawodników obowiązuje przynależność klubowa oraz posiadanie licencji PZSzach . Każdy zawodnik przebywa na turnieju pod opieką osoby pełnoletniej wskazanej w formularzu. * W sprawach spornych, nie objętych regulaminem, decyduje sędzia główny zawodów. * W przypadku konieczności odwołania zawodów z uwagi na zagrożenie koronawirusem COVID-19 organizator poinformuje o tym fakcie najwcześniej, jak to będzie możliwe. Wpłaty dokonane na konto KPZSzach zostaną zwrócone.

chess:manager