I Świąteczny Turniej Szachowy JUNIORZY do rankingu 1250

18.12
2021
Date
Buk
POL
Place
30'
Tempo
0/5
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Smolarek, Euzebiusz 1147
2. Zabroni, Antonina 1250
3. Kiziak, Szymon 1200
4. Tański, Grzegorz 1200
5. Zabroni, Stanisław 1200
See all 6 players
1166
avg rating
12
avg age
1
woman
1
rated players

1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo.

2. WSPÓŁORGANIZATORZY

Urząd Miasta i Gminy Buk
Sala Miejska w Buku

3. TERMIN I GRUPY TURNIEJOWE

sobota 18.12.2021 r. godz. 10.00 TURNIEJ SZACHOWY DLA JUNIORÓW DO LAT 18; dwie grupy: A – od rankingu
PZSZACH 1400; B – od rankingu PZSZACH 1000 do 1250 (możliwość zdobycia kategorii szachowej)
sobota 18.12.2021 r. godz. 15.00 BŁYSKAWICZNY TURNIEJ SZACHOWY OPEN; zgłoszony do FIDE.

4. MIEJSCE

SALA MIEJSKA W BUKU, ul. Mury 5 (wjazd na parking od ulicy Wielkowiejskiej).

5. SYSTEM ROZGRYWEK ORAZ GRUPY TURNIEJOWE

TURNIEJ SZACHOWY DLA JUNIORÓW DO LAT 18:
Grupa A - 7 rund systemem szwajcarskim; czas gry dla każdego zawodnika 10 minut + 2 sekundy na ruch lub 12 minut
dla każdego zawodnika
Grupa B – 5 rund systemem szwajcarskim; czas gry dla każdego zawodnika 30 minut
BŁYSKAWICZNY TURNIEJ SZACHOWY: 13 rund; 3’+ 2” na zawodnika
o kolejności miejsc decydują suma zdobytych punktów-a w przypadku równej liczby kryteria pomocnicze
w kolejności: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA I WPISOWE

w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, bez względu na posiadane umiejętności – pod   warunkiem zgłoszenia
się w terminie do 15 grudnia 2021 roku i opłacenia wpisowego w dniu zawodów najpóźniej 15 minut przed planowanym
rozpoczęciem: 20zł dla mieszkańców Gminy Buk oraz dla zawodników KS Korona Zakrzewo, pozostali zawodnicy 30zł.
zawodnicy z tytułami MM, AM są zwolnieni z wpisowego pod warunkiem zgłoszenia się w terminie * ograniczona ilość miejsc do 60 osób; decyduje kolejność zgłoszeń * zapisy do turnieju na stronie chessmanager.com lub na adres e-mail: szachy@korona-zakrzewo.pl
całość wpisowego przeznaczona jest na nagrody finansowe w turnieju błyskawicznym oraz na pokrycie kosztów
organizacyjnych *  potwierdzeniem przyjęcia zawodnika do turnieju będzie umieszczenie jego nazwiska na liście startowej turnieju
zgłoszenie do turnieju upoważnia organizatorów i sędziów do przetwarzania danych osobowy oraz ich wizerunku w
celach promocyjno-marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z obowiązującą Ustawą o
ochronie danych osobowych i RODO
organizatorzy zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych
podczas turnieju.

7. NAGRODY

TURNIEJ SZACHOWY DLA JUNIORÓW DO LAT 18: organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla wszystkich
uczestników; o wyborze nagrody decyduje kolejność zajętych miejsc; dla najlepszych trzech chłopców i dziewcząt w
każdej grupie przewidziane są puchary.
BŁYSKAWICZNY TURNIEJ SZACHOWY:
nagrody finansowe: I - 300zł; II – 200zł; III – 150zł;
nagrody rzeczowe (karta podarunkowa o wartości 100zł): za zajęcie miejsc od IV do VI; dla najlepszej kobiety;
dla najlepszego senior 60+; najlepszego juniora; najlepszej juniorki; dla najlepszego zawodnika do III kategorii;
dla najlepszego zawodnika z kategorią II - II+; dla najlepszego mieszkańca Gminy Buk,
jedna osoba może otrzymać więcej niż jedną nagrodę

8. POZOSTAŁE INFORMACJE

sędzią głównym turniejów dla juniorów będzie Pani Dorota Sikorska; licencja 15300105 * dzieci w trakcie zawodów muszą być pod opieką osoby pełnoletniej
organizator zapewnia sprzęt szachowy *  w związku z epidemią COVID-19 na turnieju będą obowiązywały aktualne regulaminy i zalecenia dotyczące uprawiania
sportu. Informujemy również, że Sala Miejska w Buku spełnia wytyczne sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego,
Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej
planowane zakończenie turnieju dla juniorów odbędzie się około godziny 14.00, natomiast turnieju błyskawicznego
około godziny 18.00
ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

9. PARTNERZY I DARCZYŃCY

PASO
POTRAWIAK
PARTNERZY MEDIALNI:
NASZ GŁOS POZNAŃSKI, KOSYNIER BUKOWSKI, TELEWIZJA STK
PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM MIASTA I GMINY BUK

Serdecznie zapraszamy!
www.korona-zakrzewo.pl

Znajdź nas na Facebooku – sekcja szachowa KS Korona Zakrzewo

chess:manager