Polityka prywatności

Drogi Kliencie,
poniżej znajdziesz informacje, dotyczące zbierania Twoich danych osobowych podczas odwiedzania naszej witryny i na kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dowiesz się w jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane oraz znajdziesz tu wszystkie informacje wymagane prawem w tym w szczególności do czego masz prawo w świetle obowiązujących przepisów dot. danych osobowych.

1. Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów regulujących ochronę danych osobowych (tj. m.in. rozporządzenie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO), jest Spółka „ChessManager” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy os. Jana III Sobieskiego 26/170, 60-688 Poznań (dalej zwane ChessManager), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Winogrady, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908175, o numerze NIP 9721318205, o numerze REGON 38926804300000.

2. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe klientów i osób korzystających z naszej witryny ChessManager, które są podawane i pozostawiane przez klientów w ramach korzystania z usług ChessManager.

Są to, przede wszystkim, dane niezbędne do realizacji zamówień w sklepie ChessManager, w tym niezbędne do komunikacji z zamawiającym, realizacji wysyłki towaru do klienta oraz obsługi ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych. Dane te, na podstawie odrębnej zgody, możemy wykorzystać także do innych celów. W takim przypadku cele te są zawsze określone w treści zgody.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres IP, a także przetwarzamy dane, które odwiedzający lub klient pozostawia w ramach poruszania się po naszej witrynie, czyli te, które są pozostawiane w tzw. plikach cookies.

W przypadku logowania do panelu klienta za pomocą serwisu Facebook strona ChessManager otrzymuje dostęp do imienia, nazwiska, zdjęcia profilowego i adresu e-mail.

3. Jak zabezpieczamy dane osobowe?

Sposób komunikacji Twojego prywatnego komputera z serwerem sklepu ChessManager jest bezpieczny i niewidoczny dla osób trzecich, korzystających z Internetu. Przepływ informacji na wszystkich stronach sklepu ChessManager odbywa się w szyfrowanym połączeniu SSL (Secure Socket Layer), gwarantowanym stosownym certyfikatem, którego ważność możesz sprawdzić w swojej przeglądarce (zazwyczaj ikonka kłódki) Dane osobowe klientów ChessManager są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do ważności przechowywanych danych osobowych zgodnie z wytycznymi odpowiednich urzędów i zgodnie z branżowymi standardami.

4. Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Rodzaj i cele przetwarzanie danych:

Prawidłowe wykonanie umowy zawartej z klientem lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (w szczególności odpowiedzi na wszelkie zapytania) [imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania/dostawy, email, adres IP]

Podstawy prawne:

art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

Okres przetwarzania:

Do zakończenia trzeciego roku po zrealizowaniu umowy pomiędzy Użytkownikiem, a ChessManager; z zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po tym terminie, jednak wyłącznie jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń

Rodzaj i cele przetwarzanie danych:

Statystyczne (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług świadczonych przez ChessManager) [adres IP]

Podstawy prawne:

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora.

Okres przetwarzania:

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

Rodzaj i cele przetwarzanie danych:

Dopasowywanie usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług [adres IP]

Podstawy prawne:

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora

Okres przetwarzania:

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

5. Komu możemy przekazać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym partnerom, tj. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ChessManager przy czym, takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ChessManager i wyłącznie zgodnie z wytycznymi ChessManager i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez ChessManager. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych (np. Google, Facebook), operatorzy pocztowi i firmy kurierskie (np. Poczta Polska, DPD Polska, UPS, Inpost Paczkomaty), firmy partnerskie współpracujące z nami w zakresie bezpośredniego doręczenia towaru od dostawcy do klienta, operatorzy płatności (np. Przelewy24, PayNow), dostawcy usług doradczych, prawnych, księgowych lub audytowych. Dane również mogą być przekazywane, podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

6. Pliki Cookies

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniach Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskującym do nich dostęp jest ChessManager oraz zaufani partnerzy czyli m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji lub agencje reklamowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów ChessManager. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Najczęściej są to informacje na temat urządzenia i najczęściej są wykorzystywane, aby witryna działała zgodnie z preferencjami Użytkownika.

Ściśle niezbędne pliki cookie:

To pliki tworzone są zazwyczaj w odpowiedzi na wykonywane przez Użytkownika czynności w serwisach ChessManager polegających na żądaniu dostępu do usług, takie jak ustawianie swoich preferencji dotyczących prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. W każdej chwili, możliwa jest zmiana ustawień przeglądarki przez Użytkownika, aby blokowała te pliki cookie lub ostrzegała przed nimi, ale może spowodować to, że niektóre elementy witryny nie będą działać, a złożenie zamówienia będzie niemożliwe.

Pliki cookie związane z działaniem:

Są to pliki cookie, które umożliwiają określenie liczby i źródeł odwiedzin w serwisach ChessManager, dzięki czemu możemy dokonywać pomiarów i doskonalić wydajność naszych witryn. Pliki te pomagają ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne, a także zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje gromadzone przez takie pliki cookie mają charakter informacji zbiorczych, a przez to są anonimowe.

Pliki cookie do personalizacji reklam

Są to pliki, które są zamieszczane w serwisach ChessManager przez naszych zaufanych partnerów i są wykorzystywane, aby tworzyć profil zainteresowań Użytkownika i wyświetlać mu odpowiednie reklamy na innych witrynach. Pliki te nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na jednoznacznym identyfikowaniu przeglądarki i urządzenia internetowego Użytkownika.

7. Dlaczego korzystamy z plików cookie?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

Zapisywanie plików cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika może zostać w dowolnej chwili wyłączone w ustawienia przeglądarki.

8. Jakie uprawnienia przysługują osobie, które dane osobowe przetwarzamy

Osoba, które dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba taka ma również – w przypadkach opisanych w RODO – do przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu.

W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy skontaktować się z nami lub w przypadku wiadomości marketingowych przesyłanych drogą poczty e-mail, użyć stosownego linka umieszczonego na dole każdej wiadomości. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zmiana polityki prywatności

ChessManager zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości ChessManager może, a czasem będzie musiało, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie sklepu ChessManager i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia jednak jedynie dla nowych klientów odwiedzających stronę, dokonujących zakupu i wyrażających na zgodę na nową treść. ChessManager przechowuje historię zmian Polityki Prywatności w celu przetwarzania danych zgodnie z Polityką Prywatności, na którą klient wyraził zgodę w danym momencie w historii.

10. Kontakt w sprawach przetwarzania danych osobowych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych sklepu ChessManager, prosimy o kontakt pod dedykowanym adresem email: dane.osobowe@chessmanager.com. Jeśli ta forma kontaktu Tobie nie odpowiada, możesz do nas zadzwonić (tel. 504454881) lub napisać oficjalne pismo i wysłać na adres ChessManager Sp. z o.o. os. Jana III Sobieskiego 26/170, 60-688 Poznań

chess:manager