Turniej błyskawiczny OTS Roku Olimpizmu

04.12
2020
Datum
Bydgoszcz
POL
Umístění
3'
+2"
Tempo
11/11
Nasazení

Pořadí

Příjmení, Jméno Rating Body
1. Kacprzak, Karol 2067 9.0
2. Kacprzak, Kacper 2075 9.0
3. Straszewski, Tomasz 1671 8.0
4. Budnik, Mateusz 1996 7.5
5. Olszewski, Marek 2070 7.5
Zobraz všech 24 hráčů

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do dnia 30.11.2020 na adres:
MDK-2 ul. Leszczyńskiego 42, 85-137 Bydgoszcz, mail: mdk2jordan@poczta.onet.pl,
informacje: telefon (52) 373-17-95
lub za pośrednictwem serwisu: www.chessmanager.com
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową (ranking), nazwę placówki, klubu lub miejscowość.

VIII. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
 wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku,
 wartościowanie wszystkich rezultatów,
 liczba zwycięstw,
 wartościowanie progresywne.

IX. Nagrody
W turnieju indywidualnym głównym:
I miejsce - nagroda pieniężna 300 zł + puchar,
II miejsce - nagroda pieniężna 250 zł + puchar,
III miejsce - nagroda pieniężna 200 zł + puchar,
IV miejsce - nagroda pieniężna 100 zł,
V miejsce - nagroda pieniężna 50 zł,
VI miejsce - nagroda pieniężna 50 zł.

Nagrody finansowe przy udziale minimum 50 zawodników.
Za pozostałe miejsca atrakcyjne nagrody rzeczowe (min. do 20 miejsca).
Specjalne nagrody niespodzianki.
Dyplomy za miejsca 1-6 w turnieju głównym i 1-3 w turnieju błyskawicznym.
Dodatkowe klasyfikacje:
- dla najlepszej kobiety – nagroda pieniężna 100 zł + puchar,
- dla najlepszych juniorów do 12 i 16 lat nagrody rzeczowe za miejsca I-III,
(zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę).
- Turniej szachów błyskawicznych. Puchar za I miejsce i 8 nagród, które będą podane po II r.
- Turniej szachowych debiutantów – Puchar za I miejsce, i nagrody rzeczowe dla min. połowy startujących.

X. Ustalenia końcowe
Opiekę wychowawczą sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi.
W zawodach obowiązują Przepisy Gry FIDE.
Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Udział w Turnieju jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek) do promocji Turnieju w mediach, Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechnienia bez zobowiązań i rekompensaty oraz bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące. Turniej zostanie rozegrany w reżimie sanitarnym, z przepisami obowiązującymi w dniach turnieju.

XI. Zakwaterowanie i wyżywienie
Koszt zakwaterowania i wyżywienia pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące.


Regulamin
Otwartego Turnieju Szachów klasycznych i błyskawicznych z okazji Roku Olimpizmu

I. Cel

wyłonienie zwycięzców w turnieju głównym i poszczególnych kategoriach wiekowych,
popularyzacja szachów,
integracja środowiska szachowego,
wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności gry w szachy,
rywalizacja sportowa z możliwością podwyższenia rankingu FIDE - możliwość zdobycia kategorii szachowych.
II. Organizator
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy. www.mdk2.bydgoszcz.pl

III. Współorganizatorzy i Partnerzy
 Wydział Edukacji i Sportu UM w Bydgoszczy,
 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
 Miejski Szkolny Związek Sportowy,
 Międzynarodowa Szkoła SOKRATES,
 Rada Osiedla Szwederowo,
 MKS EMDEK Bydgoszcz.

Sędzia główny turnieju Ulrich Jahr; asystenci Andrzej Karpiński, Mariusz Mazalon.

IV. Termin i miejsce
Termin: 04-06.12.2020r. (piątek, sobota i niedziela).
Miejsce: MDK-2 ul. Leszczyńskiego 42, sala sportowa, Bydgoszcz.

Program zawodów

Piątek 4.12.2020r – turniej błyskawiczny

15.20 –15.50 – weryfikacja zgłoszeń i odprawa techniczna,
15.50 – uroczyste otwarcie mistrzostw,
16.00 – I-XI runda zawodów,
19.15 – zakończenie i wręczenie nagród.
Sobota 5.12.2020r – Szachy klasyczne
9.00 – 9.30 weryfikacja zgłoszeń i odprawa techniczna,
9.30 – otwarcie i I runda,
12.30 – II runda i przerwa obiadowa,
16.30 – III runda.

Niedziela 6.12.2020r.
9.30 – IV runda,
12.30 – V runda,
16.00 – uroczyste zakończenie i wręczenie nagród.

V. System i tempo gry
Turniej główny rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund.
Tempo gry: 60 minut na partię + 30 sekund za każde posunięcie dla zawodnika.
Turniej główny i błyskawiczny będą zgłoszone do klasyfikacji rankingowej FIDE.
Prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla kobiet i dla juniorów do 12 i 16 lat.
Turniej błyskawiczny, tempo gry 3 minuty + 2 sekundy za każde posunięcie dla zawodnika.
Turniej dla zawodników do rankingu 1200 (szachowi debiutanci), sobota w godz.10.00-16.00. System szwajcarski, 7 rund, tempo 30 minut na zawodnika. Wpisowe 15 zł.

VI. Warunki uczestnictwa
W turnieju indywidualnym mogą wziąć udział wszyscy chętni z kraju i zagranicy.
Wpisowe do turnieju głównego wynosi 50 zł - senior, 30 zł – junior (ur. 2003 i młodsi).
Wpisowe do turnieju błyskawicznego wynosi 20 zł.
Wpłata wpisowego na konto nr: 26 1090 1896 0000 0001 1346 7761 lub gotówką na odprawie technicznej.

VII. Zgłoszenia
Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do dnia 30.11.2020 na adres:
MDK-2 ul. Leszczyńskiego 42, 85-137 Bydgoszcz, mail: mdk2jordan@poczta.onet.pl,
informacje: telefon (52) 373-17-95
lub za pośrednictwem serwisu: www.chessmanager.com
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową (ranking), nazwę placówki, klubu lub miejscowość.

VIII. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
 wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku,
 wartościowanie wszystkich rezultatów,
 liczba zwycięstw,
 wartościowanie progresywne.

IX. Nagrody
W turnieju indywidualnym głównym:
I miejsce - nagroda pieniężna 300 zł + puchar,
II miejsce - nagroda pieniężna 250 zł + puchar,
III miejsce - nagroda pieniężna 200 zł + puchar,
IV miejsce - nagroda pieniężna 100 zł,
V miejsce - nagroda pieniężna 50 zł,
VI miejsce - nagroda pieniężna 50 zł.

Nagrody finansowe przy udziale minimum 50 zawodników.
Za pozostałe miejsca atrakcyjne nagrody rzeczowe (min. do 20 miejsca).
Specjalne nagrody niespodzianki.
Dyplomy za miejsca 1-6 w turnieju głównym i 1-3 w turnieju błyskawicznym.
Dodatkowe klasyfikacje:

dla najlepszej kobiety – nagroda pieniężna 100 zł + puchar,
dla najlepszych juniorów do 12 i 16 lat nagrody rzeczowe za miejsca I-III,
(zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę).
Turniej szachów błyskawicznych. Puchar za I miejsce i 8 nagród, które będą podane po II r.
Turniej szachowych debiutantów – Puchar za I miejsce, i nagrody rzeczowe dla min. połowy startujących.
X. Ustalenia końcowe
Opiekę wychowawczą sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi.
W zawodach obowiązują Przepisy Gry FIDE.
Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Udział w Turnieju jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek) do promocji Turnieju w mediach, Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechnienia bez zobowiązań i rekompensaty oraz bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące. Turniej zostanie rozegrany w reżimie sanitarnym, z przepisami obowiązującymi w dniach turnieju.

XI. Zakwaterowanie i wyżywienie
Koszt zakwaterowania i wyżywienia pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące.

chess:manager

chess:manager