Mistrzostwa Polski Sędziów Szachowych w grze błyskawicznej

28.10
2018
Datum
Nakło nad Notecią
POL
Umístění
3'
+2"
Tempo
9/9
Nasazení

Pořadí

Příjmení, Jméno Rating Body
1. Śliwicki, Damian 2143 7.5
2. Polkowski, Piotr 2234 7.0
3. Korbal, Arkadiusz 2098 6.0
4. Bęben, Paweł 2054 6.0
5. Wiśniewski, Jarosław 1877 6.0
Zobraz všech 21 hráčů

1. Organizator:

Nakielski Ośrodek Kultury,
Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy.

2. Termin:

28.10.2018 r. godzina 10.00
Weryfikacja uczestników od godziny 09.00 do godz. 09.45.
Odprawa techniczna 09.50, rozpoczęcie 1 rundy: 10.00.
Prognozowany czas zakończenia turnieju około godziny 12.00.

3. Miejsce:

Nakielski Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 3, tel.: (052) 386-08-62

4. Koszt i warunki uczestnictwa:

Wpisowe do zawodów wynosi 10 zł (w tym opłata klasyfikacyjna do FIDE),
Wpłata wpisowego pobierana będzie w dniu zawodów przy weryfikowaniu listy uczestników.
Z Mistrzostwach Polski Sędziów Szachowych mogą brać udział osoby posiadające uprawnienia sędziowskie oraz wykupioną licencję na 2018 rok. W przypadku braku opłaty licencyjnej, wpisowe wzrasta o 10 zł.

5. Zgłoszenia i system rozgrywek:

Zgłoszenia ewidencjonowane będą na serwisie turniejowym na stronach chessmenagera: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5664936860581888/
a także na adres mailowy sędziego głównego zawodów IA Macieja Cybulskiego (maciej.cybulski@op.pl) przyjmowane będą do dnia 27.10.2018 r. do godziny 21.00.
Dopuszcza się również zgłoszenie do zawodów u organizatora, którego reprezentuje kierownik zawodów Jarosław Wiśniewski (e-mail: 76jarwis@gmail.com nr tel.: 609-992-909).
Zgłoszenia po wyznaczonym terminie przyjmowane będą w razie wolnych miejsc i opłaceniu wyższego wpisowego o 10 zł.
W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, datę urodzenia, posiadaną kategorię szachową.
Dane te są niezbędne do prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia turnieju. Zawodnicy zgłaszając się do udziału w Turnieju, wyrażają zgodę do udostępnienia tych danych i ich dalszego przetwarzania, tylko i wyłącznie na potrzeby imprezy, jak też publikacji wizerunku w fotogaleriach z imprezy.
Turniej odbędzie się na dystansie 9 rund z czasem 3 minut + 2 sekund za ruch dla zawodnika.
O kolejności zajmowanych miejsc decydować będzie suma uzyskanych punktów z gry (1 – za zwycięstwo, ½ - za remis oraz 0 – za porażkę) oraz punktacja pomocnicza ogłoszona przed startem 1 rundy.

6. Nagrody:

Za zajęcie miejsc I-III oddzielnie w kategorii mężczyzn jak i kobiet, przewiduje się puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a następnie za zajęcie kolejnych miejsc zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe, o 10 miejsca, jak też upominki.

7. Sprawy organizacyjne:

Turniej zgłoszony jest do klasyfikacji FIDE dla szachów błyskawicznych,
Organizator zapewnia uczestnikom napoje ciepłe i zimne, drobny poczęstunek,\
Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.
Zgłaszając się do turnieju, zawodnicy wyrażają zgodę na fotografowanie ich wizerunku, w celu sporządzenie fotorelacji z imprezy.
Ilość miejsc jest ograniczona!!!
chess:manager